Nemocnice Český Krumlov, a.s., Chirurgické oddělení a
Chirurgická ambulance REŠ, s.r.o.
pod záštitou České chirurgické společnosti ČLS JEP

V. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE

DNY VŠEOBECNÉ A AMBULANTNÍ CHIRURGIE
22. – 23. listopadu 2019
Mikulov, hotel Galant

Úvod

Vážené dámy a pánové,

dovolujeme si Vás pozvat k účasti na V. celostátní konferenci „Dny všeobecné a ambulantní chirurgie“, kterou ve dnech 22. – 23. listopadu 2019 v konferenčních prostorách hotelu Galant v Mikulově pořádá Nemocnice Český Krumlov, a.s., Chirurgické oddělení
a Chirurgická ambulance REŠ, s.r.o.
Konference je pořádána pod záštitou České chirurgické společnosti ČLS JEP.

Hlavními tématy pátého ročníku jsou „Hojení ran, Proktologie, Traumatologie, Novinky v péči o stomie a Varia". Odborný program konference bude sestaven jak z vyžádaných tak i z přihlášených sdělení. Na závěr prvního dne konference bude uspořádána panelová diskuze na téma „Zdravotní pojišťovny“ za účasti zástupců zdravotních pojišťoven ČR.

Spolu s pořadateli konference věříme, že Vám bude možné se tohoto setkání ve svatomartinském období zúčastnit.

Těšíme se na Vaši účast a setkání s Vámi a jsme

S přátelským pozdravem


prim. MUDr. Václav Šauer
předseda programového výboru
Chirurgická ambulance REŠ, s.r.o.  Programový výbor

Předseda programového výboru

prim. MUDr. Václav Šauer
Nemocnice Český Krumlov, a.s.


Členové programového výboru

MUDr. Mirko Ferra
Nemocnice Český Krumlov, a.s.

Doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D.
Chirurgická klinika Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU

doc. MUDr. Michal Mašek, CSc.
Klinika úrazové chirurgie LF MU a Fakultní nemocnice Brno

MUDr. Radim Kyzlink
Úrazová nemocnice v Brně

doc. MUDr. Igor Čižmář, Ph.D.
IC Klinika Brno
Traumatologická klinika LF UPOL a Fakultní nemocnice Olomouc


Hlavní témata

Hojení ran
Proktologie
Traumatologie
Novinky v péči o stomie
Zdravotní pojišťovny
 Varia

Všeobecné informace


Místo konání

Hotel Galant, Mlýnský 2, 692 01 Mikulov


Registrační poplatky

 

 

do 1. října 2019

od 2. října 2019

na místě

Lékař člen ČCHS

Kč 1 450,-

Kč 1 650,-

Kč 1 850,-

Lékař nečlen ČCHS

Kč 1 750,-

Kč 1 950,-

Kč 2 050,-

NLZP

Kč 1 250,-

Kč 1 550,-

Kč 1 750,-

V registračním poplatku je zahrnuto vstupné na konferenci, občerstvení v průběhu konference, 1 x oběd, vstupenka na společnou večeři a DPH.Informace pro přednášející

Ukončení registrace k aktivní účasti (přihlášení přednášky)        18. října 2019

Vyrozumění o přijetí příspěvku obdržíte nejpozději do               30. října 2019


Oběd

Oběd formou jednotného menu je zajištěn pro účastníky konference dne 22. listopadu 2019. Cena za oběd je zahrnuta v registračním poplatku. Zájemce o bezmasou / bezlepkovou stravu žádáme, aby svůj požadavek sdělili registrujícím osobám.

Společná večeře

Společná večeře formou rautu se koná dne 22. listopadu 2019 od 20.00 hod ve vinném sklepě hotelu Galant.
Součástí společné večeře bude degustace svatomartinských vín.
Cena vstupenky na společnou večeři je zahrnuta v registračním poplatku.


Akreditace

Konference bude zařazena v centrální evidenci vzdělávacích akcí České lékařské komory
a bude ohodnocena kredity dle platných přepisů. NLZP obdrží potvrzení o účasti.


Partneři a vystavovatelé

Vystavovatelé


Kontakty

SYMMA, spol. s r.o., Bohunická 133/50, 619 00 Brno


Organizace konference, registrace
Aleš Martinek
Tel.: +420 607 650 654
E-mail: a.martinek@symma.cz


Fakturace, ubytování, organizace
Andrea Muchová
Tel.: +420 602 817 247
E-mail: a.muchova@symma.cz