Chirurgická ambulance ŘEŠ, s.r.o.
Úrazová nemocnice v Brně
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
a
Bioptická laboratoř, s.r.o.

VI. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE

DNY VŠEOBECNÉ A AMBULANTNÍ CHIRURGIE
20. – 21. listopadu 2020                
Mikulov, hotel Galant                  

Vzhledem k epidemiologické situaci a rozhodnutí pořadatele je akce zrušena.
Registrační poplatek, pokud jste již uhradili, Vám bude vrácen v plné výši.

Úvod

Vážené dámy a pánové,

dovolte, abychom Vás co nejsrdečněji pozvali k účasti na další ročník celostátní konference „Dny všeobecné a ambulantní chirurgie“, kterou pořádá Chirurgická ambulance ŘEŠ, s.r.o., Úrazová nemocnice v Brně, Nemocnice Český Krumlov, a.s. a Bioptická laboratoř, s.r.o. Konference je pořádána pod záštitou České chirurgické společnosti ČLS JEP

Hlavními tématy šestého ročníku jsou „Traumatologie v ambulantní praxi, Péče o chronické rány, Ambulantní operační výkony a Varia“. Odborný program konference bude sestaven jak z vyžádaných tak i z přihlášených sdělení. Na závěr prvního dne konference bude uspořádána panelová diskuze na téma „Právní formy výkonů profese lékařů a zdravotních pojišťoven v ČR“.

Spolu s pořadateli konference věříme, že Vám bude možné se tohoto setkání zúčastnit.

Těšíme se na Vaši účast a setkání s Vámi a jsme

s přátelským pozdravem


za programový výbor konference

   MUDr. Václav Šauer


Programový výbor

MUDr. Václav Šauer
Chirurgická ambulance ŘEŠ, s.r.o.

MUDr. Radim Kyzlink
Úrazová nemocnice v Brně

MUDr. Mirko Ferra
Nemocnice Český Krumlov, a.s.

prof. MUDr. Michal Michal
Bioptická laboratoř, s.r.o.


Hlavní témata

Traumatologie v ambulantní praxi
Péče o chronické rány
Ambulantní operační výkony
Varia

Časový plán KONFERENCE

  20. listopadu 2020

 

  10.00 – 13.00 hod

Registrace účastníků

  13.00 − 14.30 hod

Přednáškový blok I.

  14.30 – 15.00 hod

Coffee break

  15.00 − 16.30 hod

Přednáškový blok II.

  16.30 – 17.00 hod

Coffee break

  17.00 − 18.00 hod

Panelová diskuze
„Právní formy výkonů profese lékařů a zdravotních pojišťoven v ČR“

  19.00 – 23.00 hod

Společná večeře

  21. listopadu 2020

 

    9.00 − 10.30 hod

Přednáškový blok III.

  10.30 – 11.00 hod

Coffee break

  11.00 − 12.30 hod

Přednáškový blok IV.

  12.30 – 12.45 hod

Závěr konference

Všeobecné informace


Místo konání

Hotel Galant, Mlýnská 2, 692 01 Mikulov


Registrační poplatky

 

 

do 1. října 2020

od 2. října 2020

na místě

Lékař člen ČCHS

Kč 1 550,- / EUR 65,-

Kč 1 750,- / EUR 72,- 

Kč 1 950,- / EUR 80,- 

Lékař nečlen ČCHS

Kč 1 850,- / EUR 75,-

Kč 2 050,- / EUR 85,- 

Kč 2 250,-/ EUR 90,-

NLZP

Kč 1 350,- / EUR 55,-

Kč 1 650,- / EUR 68,-

Kč 1 750,- / EUR 72,-

V registračním poplatku je zahrnuto vstupné na konferenci, občerstvení v průběhu konference, 1 x oběd, vstupenka na společnou večeři a DPH.Informace pro přednášející

Ukončení registrace k aktivní účasti (přihlášení přednášky)        1. října 2020

Vyrozumění o zařazení přednášky obdržíte                              12. října 2020


Oběd

Oběd formou jednotného menu je zajištěn pro účastníky konference dne 21. listopadu 2020. Cena za oběd je zahrnuta v registračním poplatku. Zájemce o bezmasou / bezlepkovou stravu žádáme, aby svůj požadavek sdělili registrujícím osobám.


Akreditace

Konference bude zařazena v centrální evidenci vzdělávacích akcí České lékařské komory a bude ohodnocena kredity dle platných přepisů. NLZP obdrží potvrzení o účasti.


Partneři a vystavovatelé

Generální partner


Vystavovatelé

Kontakty

SYMMA, spol. s r.o., Bohunická 133/50, 619 00 Brno


Organizace konference, registrace
Aleš Martinek
Tel.: +420 607 650 654
E-mail: a.martinek@symma.cz


Fakturace, ubytování, organizace
Andrea Muchová
Tel.: +420 602 817 247
E-mail: a.muchova@symma.cz