III. mezioborový kongres

DOPRAVNÍ ÚRAZOVOST,
ZNALECTVÍ A FORENZNÍ VĚDY
31. srpna  – 1. září 2023
Mikulov, hotel Galant

Úvod

Vážené dámy a pánové,

dovolte, abych Vás jménem svým, ale i jménem Ústavu soudního lékařství Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU, co nejsrdečněji pozval k účasti na mezioborový kongres „Dopravní úrazovost, Znalectví a Forenzní vědy“, který je v pořadí již třetí. Kongres je pořádán pod záštitou děkana Lékařské fakulty Masarykovy univerzity prof. MUDr. Martina Repka, Ph.D. a ředitele Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Ing. Vlastimila Vajdáka.

Odborný program kongresu bude sestaven jak z vyzvaných tak i přihlášených sdělení. Našim cílem je uspořádat mezioborové setkání, které přinese účastníkům širší přehled a orientaci v mezioborové spolupráci a přispěje ke zkvalitnění profesní činnosti.

Akce je určena soudním lékařům, soudním inženýrům, policistům, státním zástupcům, soudcům, advokátům, složkám integrovaného záchranného systému, soudním znalcům ze všech oborů, pojišťovnám a další odborné veřejnosti.

Věříme, že Vás tematické zaměření akce zaujme a že Vám bude možné se tohoto mezioborového setkání zúčastnit.


MUDr. Mgr. Tomáš Vojtíšek, Ph.D.
přednosta
Ústavu soudního lékařství
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU  


V letošním roce je stěžejním tématem kongresu problematika odškodňování nemajetkové újmy na zdraví.

V rámci odborného programu mj. vystoupí:


JUDr. Petr Vojtek
Nejvyšší soud

doc. MUDr. František Vorel, CSc.
Nemocnice České Budějovice, a.s., Soudnělékařské oddělení

doc. MUDr. JUDr. Dušan Klos, Ph.D., LL.M.
I. chirurgická klinika LF UP a Fakultní nemocnice Olomouc

MUDr. Vít Kandrnal
Fakultní nemocnice Brno, oddělení rehabilitace

prof. MUDr. Markéta Dušková, CSc.
znalkyně základního oboru zdravotnictví pro odvětví chirurgie se specializací
na plastickou chirurgii, rozšířeno o znalecké oprávnění v rámci oboru
zdravotnictví o odvětví stanovení nemateriální újmy na zdraví

JUDr. Miroslav Frýdek, Ph.D.
Kancelář veřejného ochránce práv

doc. Ing. Marek Semela, Ph.D.
Ústav soudního inženýrství VUT v Brně

Ing. Albert Bradáč, Ph.D.
Ústav soudního inženýrství VUT v Brně

MUDr. Mgr. Štěpánka Bibrová, Ph.D.
Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie LF MU
a Fakultní nemocnice Brno

plk. Ing. Bc. Ivo Stáňa
Útvar policejního vzdělávání a služební přípravy, Brno


JUDr. Ing. Lukáš Prudil, Ph.D.

AK Prudil a spol., s.r.o.

prof. MUDr. Jozef Šidlo, CSc., MPH
Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav súdneho lekárstva


doc. MUDr. Michal Filip, Ph.D., MBA
Neurochirurgické oddělení, Krajská nemocnice T. Bati ve Zlíně, a.s.Tematické zaměření kongresu

Obecná problematika znalecké činnosti v ČR

Dopravní úrazovost z multidisciplinárního pohledu (soudní lékařství, soudní inženýrství, Policie ČR, státní zastupitelství, soudy, správní orgány, advokacie, Zdravotnická záchranná služba, Hasičský záchranný sbor, zdravotní i komerční pojišťovny a další)

Alkoholová i nealkoholová toxikomanie v dopravě

Odškodňování v dopravě (dopravních úrazů) včetně nemajetkové újmy na zdraví

Novinky ve forenzních vědách

Varia

Všeobecné informace

Místo konání

Hotel Galant, Mlýnská 2, Mikulov


Registrační poplatky


platba převodem

na místě

Aktivní účast
(autoři přednášky, posteru)

Kč 3 190,-

Kč 3 690,-

Pasivní účast
(posluchači)

Kč 4 290,-

Kč 4 790,-

V registračním poplatku je zahrnuto vstupné na kongres, občerstvení v průběhu kongresu, kongresové materiály, 2 x oběd, vstupenka na společenský večer a DPH.
Aktivní účast se vztahuje na prvního autora přednášky (přednášejícího).
Platba převodem je možná do 24. srpna 2023.


Informace pro přednášející / autory posteru

Ukončení registrace k aktivní účasti (přihlášení přednášky, posteru) 30. června 2023
Vyrozumění o přijetí Vaší přednášky / posteru obdržíte nejpozději do 20. července 2023

E-poster ve formátu A0 prosíme zaslat na e-mailovou adresu a.martinek@symma.cz ve formátu pdf nejpozději do 24. srpna 2023.


Registrace účastníků

31. srpna 2023          8.30 – 14.00 hod
1. září 2023                8.30 – 10.00 hod
Registrující osoby Vám rádi sdělí Vaše event. dotazy.


Kongresové materiály

Program kongresu, kongresový set (blok, tužka, taška) a jmenovka.


Akreditace

Kongres bude zařazen v centrální evidenci vzdělávacích akcí České lékařské komory a bude ohodnocen kredity dle platných předpisů.


Oběd

Obědy formou menu jsou zajištěny pro účastníky kongresu na dny 31. srpna 2023  a 1. září 2023. Obědy se budou vydávat oproti stravenkám, které obdržíte při registraci účastníků. Cena za obědy je zahrnuta v registračním poplatku. Zájemce o bezmasou / bezlepkovou stravu žádáme, aby svůj požadavek sdělili registrujícím osobám.


Společenský večer

Společenský večer formou rautu se koná dne 31. srpna 2023 od 20.00 hod ve vinném sklepě hotelu Galant.
Cena vstupenky je zahrnuta v registračním poplatku.


Doprovodná výstava

Doprovodná výstava firem bude probíhat po celou dobu konání akce.
V prostorách doprovodné výstavy bude umístěno občerstvení pro účastníky akce. Máte-li zájem o účast na doprovodné výstavě, kontaktujte prosím pana Aleše Martinka, mobil: +420 607 650 654,
e-mail: a.martinek@symma.cz

Kontakty

SYMMA, spol. s r.o., Bohunická 133/50, 619 00 Brno

Organizace konference, registrace
Aleš Martinek
Tel.: +420 607 650 654
E-mail: a.martinek@symma.cz


Fakturace, ubytování, organizace
Andrea Muchová
Tel.: +420 602 817 247
E-mail: a.muchova@symma.cz