Informace pro přednášející

 

Přednášející nehradí registrační poplatek.

Důležitá data
Ukončení registrace k aktivní účasti (přihlášení přednášky) 4. května 2018
Vyrozumění o přijetí příspěvku obdržíte nejpozději do 11. května 2018

Kongresová technika
Dataprojektor
Notebook
Bezdrátová myš vč. laserpointu
Náhledový monitor

Prezentace
Prezentace, které od Vás převezme technická obsluha v přednáškovém sále, prosíme dodat na USB Flash disku.