POZVÁNKA

 
 

Sborník přednášek

 
 

Vážené dámy a pánové,
 

Ústav soudního lékařství Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity ve spolupráci s Ústavem soudního inženýrství VUT v Brně a Centrem dopravního výzkumu, v.v.i. pořádají dne 24. května 2018 VII. národní kongres „Dopravní úrazy Brno 2018“.

Záštitu převzali:
JUDr. Pavel Zeman – nejvyšší státní zástupce,
plk. Ing. Leoš Tržil – krajský ředitel Policie ČR JmK,
prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D – děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity,
MUDr. Martin Pavlík, Ph.D., DESA, EDIC – ředitel Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně.

                                                                   Za programový výbor

prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc.
přednosta
Ústavu soudního lékařství Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity