Programový výbor kongresu

 

Předseda programového výboru

prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc.
Ústav soudního lékařství LF MU a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Členové programového výboru

doc. RNDr. Michal Bíl, Ph.D.
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

JUDr. Ludmila Čečotková
Nejvyšší státní zastupitelství

MUDr. Miroslav Ďatko, Ph.D.
Ústav soudního lékařství LF MU a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

MUDr. Jan Krajsa, Ph.D.
Ústav soudního lékařství LF MU a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

MUDr. Jana Kubalová
Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o.

plk. Ing. Tomáš Lerch
ředitel ředitelství služby dopravní policie PP ČR

MUDr. Pavel Mach, Ph.D.
Klinika úrazové chirurgie LF MU a TT Fakultní nemocnice Brno

doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D.
Ústav soudního inženýrství VUT v Brně