VIII. národní kongres

DOPRAVNÍ ÚRAZY BRNO 2019
13. – 14. června 2019
Brno, hotel Myslivna

Úvod

Vážené dámy a pánové,

Ústav soudního lékařství Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity ve spolupráci s Ústavem soudního inženýrství VUT v Brně, Klinikou úrazové chirurgie LF MU a Fakultní nemocnice Brno, Krajským ředitelstvím policie Jihomoravského kraje a Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje pořádají ve dnech 13. – 14. června 2019 VIII. národní kongres „Dopravní úrazy Brno 2019“.

Záštitu převzali:
JUDr. Pavel Zeman – nejvyšší státní zástupce
plk. Ing. Leoš Tržil – krajský ředitel Policie ČR JmK,
prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. – děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity,
MUDr. Martin Pavlík, Ph.D., DESA, EDIC – ředitel Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
MUDr. Roman Kraus, MBA – ředitel Fakultní nemocnice Brno

Za programový výbor

prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc.
přednosta
Ústavu soudního lékařství Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity  Zvaní přednášející

JUDr. Pavel Zeman
Nejvyšší státní zastupitelství

JUDr. Aleš Flídr
Krajský soud v Brně

JUDr. Miroslav Růžička, Ph.D.
Nejvyšší státní zastupitelství

MUDr. Jana Kubalová
Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o.

MUDr. René Mezulianík
Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o.

Kpt. Ing. Bc. Ivo Stáňa
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje

Plk. Ing. Jindřich Rybka
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje

doc. MUDr. Michal Mašek, CSc.
Klinika úrazové chirurgie LF MU a Fakultní nemocnice Brno

prim. MUDr. Michal Zelený, Ph.D.
Ústav soudního lékařství Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU

MUDr. Miroslav Ďatko, Ph.D.
Ústav soudního lékařství Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU

Mgr. Andrea Brzobohatá, Ph.D.
Ústav soudního lékařství Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU

MUDr. Jan Krajsa, Ph.D.
Ústav soudního lékařství Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU

doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D.
Ústav soudního inženýrství VUT v Brně

Ing. Albert Bradáč, Ph.D.
Ústav soudního inženýrství VUT v Brně

doc. Ing. Marek Semela, Ph.D.
Ústav soudního inženýrství VUT v Brně

por. Ivan Růžička, DiS.
Školní a výcvikové zařízení HZS ČR

kpt. Ing. Jan Sotolář
Školní a výcvikové zařízení HZS ČR

pprap. Zbyněk Voříšek, DiS.
HZS Královehradeckého kraje


Hlavní témata kongresu

Prvotní úkony na místě činu
Vyhodnocení stop v interiéru vozidla a mimo interiér vozidla
Připoutání osob
Zjištění ovlivnění řidiče alkoholem a jinými návykovými látkami
Součinnost složek IZS při nehodě
Následky dopravních nehod
Znalecké posudky z oboru dopravy
Obecná problematika znalecké činnost
Účelové znalecké posudky
Kolize vozidel s chodci za snížené viditelnosti
Silniční nehody jednostopých vozidel
Kazuistiky, volná sděleníODBORNÝ PROGRAM (pdf)

Časový plán

  13. června 2019

 

  8.00 – 11.00 hod

Registrace účastníků

  11.30 – 12.45 hod

Oběd

  13.00 – 13.15 hod

Zahájení kongresu

  13.15 − 14.45 hod

Přednáškový blok I.

  14.45 – 15.15 hod

Coffee break

  15.15 − 16.45 hod

Přednáškový blok II.

  16.45 – 17.15 hod

Coffee break

  17.15 − 18.45 hod

Přednáškový blok III.

  19.00 – 23.00 hod

Společenský večer

  14. června 2019

 

    9.00 − 10.30 hod

Přednáškový blok IV.

  10.30 – 11.00 hod

Coffee break

  11.00 − 12.30 hod

Přednáškový blok V.

  12.30 – 12.35 hod

Závěr kongresu

  12.35 – 13.30 hod

Oběd / výdej certifikátů

Všeobecné informace

Místo konání

Hotel Myslivna, Nad Pisárkami 276/1, 623 00 Brno


Registrační poplatky

 

Registrační poplatek

Kč 1 750,- 

Obchodní společnost

Kč 2 950,- 

V registračním poplatku je zahrnuto vstupné na kongres, občerstvení v průběhu kongresu, kongresové materiály, vstupenka na společenský večer a DPH.

Oběd

Kč 125,- 


Informace pro přednášející

Přednášející nehradí registrační poplatek.

Ukončení registrace k aktivní účasti (přihlášení přednášky)      30. dubna 2019

Vyrozumění o přijetí příspěvku obdržíte nejpozději do            15. května 2019

Kongresová technika: dataprojektor, PC, bezdrátová myš vč. laserpointu, náhledový monitor
Techniku je možné si vyzkoušet před zahájením kongresu nebo v průběhu přestávek.
Technik bude k dispozici po celou dobu konání konference v přednáškovém sále.

Prezentace, které od Vás převezme technická obsluha v přednáškovém sále, prosíme dodat na USB Flash disku.


Registrace účastníků

13. června 2019        10.00 – 14.00 hod
14. června 2019          8.30 – 10.00 hod
Registrující osoby Vám rádi sdělí Vaše event. dotazy.


Kongresové materiály

Program kongresu, konferenční set (blok, tužka, taška) a jmenovka.


Oběd

Formou menu, cena Kč 125,- vč. DPH.
Zájemce o bezmasou / bezlepkovou stravu žádáme, aby svůj požadavek sdělili registrujícím osobám.


Doprovodná výstava

Doprovodná výstava firem bude probíhat po celou dobu konání akce.
V prostorách doprovodné výstavy bude umístěno občerstvení pro účastníky akce.


Partneři

Mediální partner

Kontakty

SYMMA, spol. s r.o., Bohunická 133/50, 619 00 Brno


Organizace konference, registrace
Aleš Martinek
Tel.: +420 607 650 654
E-mail: a.martinek@symma.cz


Fakturace, ubytování, organizace
Andrea Muchová
Tel.: +420 602 817 247
E-mail: a.muchova@symma.cz