IX. národní kongres

DOPRAVNÍ ÚRAZY 2020
3. – 4. září 2020
Mikulov, hotel Galant

Úvod

Vážené dámy a pánové,

Ústav soudního lékařství Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity ve spolupráci s Ústavem soudního inženýrství VUT v Brně, Klinikou úrazové chirurgie LF MU a Fakultní nemocnicí Brno, Krajským ředitelstvím policie Jihomoravského kraje a Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje pořádají ve dnech 3. – 4. září 2020 IX. národní kongres „Dopravní úrazy 2020“.

Záštitu převzali:

JUDr. Pavel Zeman – nejvyšší státní zástupce,

plk. Ing. Leoš Tržil – krajský ředitel Policie ČR JmK,

prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D. – děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity


Za programový výbor


prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc.

přednosta
Ústavu soudního lékařství Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity  


Zvaní přednášející

Ing. Albert Bradáč, Ph.D.
Ústav soudního inženýrství VUT v Brně

Mgr. Andrea Brzobohatá, Ph.D.
Ústav soudního lékařství Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU

MUDr. René Mezulianík
Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o.

JUDr. Ing. Lukáš Prudil, Ph.D.
AK PRUDIL a spol., s.r.o.

JUDr. Miroslav Růžička, Ph.D.
Nejvyšší státní zastupitelství

por. Ivan Růžička, DiS.
Školní a výcvikové zařízení HZS ČR

doc. Ing. Marek Semela, Ph.D.
Ústav soudního inženýrství VUT v Brně

kpt. Ing. Jan Sotolář
Školní a výcvikové zařízení HZS ČR

kpt. Ing. Bc. Ivo Stáňa
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje

MUDr. Jiří Švarc, Ph.D.
Psychiatrická nemocnice Bohnice

doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D.
Ústav soudního inženýrství VUT v Brně

MUDr. Tomáš Vojtíšek, Ph.D.
Ústav soudního lékařství Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU

pprap. Zbyněk Voříšek, DiS.
HZS Královehradeckého krajeHlavní témata kongresu

Prvotní úkony na místě činu
Vyhodnocení stop v interiéru vozidla a mimo interiér vozidla
Připoutání osob
Zjištění ovlivnění řidiče alkoholem a jinými návykovými látkami
Součinnost složek IZS při nehodě
Následky dopravních nehod
Znalecké posudky z oboru dopravy
Obecná problematika znalecké činnost
Účelové znalecké posudky
Kolize vozidel s chodci za snížené viditelnosti
Silniční nehody jednostopých vozidel
Kazuistiky, volná sdělení

Všeobecné informace

Místo konání

Hotel Galant, Mlýnská 2, Mikulov


Registrační poplatky

 


Platba převodem Na místě

Registrační poplatek


Kč 1 750,-

Kč 1 950,- 


Obchodní společnost


Kč 2 950,-

Kč 3 250,- 


V registračním poplatku je zahrnuto vstupné na kongres, občerstvení v průběhu kongresu, kongresové materiály, vstupenka na společenský večer a DPH. Platba převodem je možná do 24. srpna 2020.Oběd


Kč 140,- Informace pro přednášející

Přednášející nehradí registrační poplatek.

Ukončení registrace k aktivní účasti (přihlášení přednášky)       30. června 2020

Vyrozumění o přijetí příspěvku obdržíte nejpozději do          15. července 2020

Kongresová technika: dataprojektor, PC, bezdrátová myš vč. laserpointu, náhledový monitor
Techniku je možné si vyzkoušet před zahájením kongresu nebo v průběhu přestávek.
Technik bude k dispozici po celou dobu konání konference v přednáškovém sále.

Prezentace, které od Vás převezme technická obsluha v přednáškovém sále, prosíme dodat na USB Flash disku.


Registrace účastníků

11. června 2020          8.30 – 14.00 hod
12. června 2020          8.30 – 10.00 hod
Registrující osoby Vám rádi sdělí Vaše event. dotazy.


Kongresové materiály

Program kongresu, konferenční set (blok, tužka, taška) a jmenovka.


Oběd

Formou menu, cena Kč 140,- vč. DPH.
Zájemce o bezmasou / bezlepkovou stravu žádáme, aby svůj požadavek sdělili registrujícím osobám.


Doprovodná výstava

Doprovodná výstava firem bude probíhat po celou dobu konání akce.
V prostorách doprovodné výstavy bude umístěno občerstvení pro účastníky akce.

Kontakty

SYMMA, spol. s r.o., Bohunická 133/50, 619 00 Brno


Organizace konference, registrace
Aleš Martinek
Tel.: +420 607 650 654
E-mail: a.martinek@symma.cz


Fakturace, ubytování, organizace
Andrea Muchová
Tel.: +420 602 817 247
E-mail: a.muchova@symma.cz

Copyright © SYMMA spol. s r.o. 2018