VI. Brněnský den klinické farmacie
13. února 2020
Brno, Masarykův onkologický ústav

Úvod

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolte, abychom Vás pozvali k účasti na tradiční „brněnský den klinické farmacie“, který je v pořadí již šestý.
Počet článků indexovaných v databázi Medline při National Library of Medicine za fiskální rok 2018 byl 904 636, v podstatě to tedy znamená, že každé 3 minuty bylo v databázi MEDLINE indexováno pět nových článků. Během tohoto únorového setkání tedy přibude v této jedné databázi přes 600 publikací. Jak se tedy vyrovnat s touto rychlostí?
Pro dopolední část setkání jsme tedy připravili souhrn novinek ve farmakoterapii ve vybraných oborech přibližně za poslední rok. V odpolední části bychom Vám rádi představili možnosti vlastního výzkumu - jednak s využitím platformy CZECRIN, jednak pomocí již realizovaných studií. Klinický farmaceut nemusí být pouze pasivním příjemcem dat, naopak může stát za zrodem hlavní myšlenky klinického hodnocení.  
Věříme, že program pro Vás bude přínosný v celém svém rozsahu a nahradí alespoň část ze zmíněných 600 publikací.

PharmDr. Jitka Rychlíčková, Ph.D.
za programový výbor konference


PharmDr. Šárka Kozáková, MBA
za organizační výbor konference

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM


  13. února 2020

 

  8.30 – 9.30 hod

Registrace účastníků

  9.30 – 9.35 hod

Přivítání, úvodní slovo
PharmDr. Šárka Kozáková, MBA

  9.35 – 10.05 hod

Novinky ve farmakoterapii I pohledem klinického farmaceuta
PharmDr. Jitka Rychlíčková, Ph.D.

  10.05 – 10.40 hod

Novinky ve farmakoterapii II pohledem klinického farmaceuta
PharmDr. Eliška Dvořáčková, Ph.D.

  10.40 – 11.00 hod

Coffee break

  11.00 – 11.20 hod

Toxická epidermální nekrolýza v kontextu probíhajících a plánovaných klinických hodnocení
Doc. MUDr. Břetislav Lipový, Ph.D., MBA

  11.20 – 11.45 hod

Novinky v léčbě karcinomu prsu
MUDr. Jana Halámková, Ph.D

  11.45 – 12.00 hod

Etické aspekty KH
Mgr. Lenka Rosenbaumová

  12.00 – 13.00 hod

Oběd

  13.00 – 13.30 hod

Příprava akademického klinického hodnocení - Optimalizace dávkování vybraných preparátů cílené terapie u dětí a dospělých
PharmDr. Šárka Kozáková, MBA

  13.30 – 14.00 hod

Výzkum v oblasti podání léčiv nasogastrickou sondou
– KH na zdravých dobrovolnících
PharmDr. Adriana Papiež, Ph.D.

  14.00 – 14.30 hod

Intranasální midazolam jako předmět KH (vyzvaná přednáška)
Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D.

  14.30 – 15.15 hod

Akademická KH, infrastruktura CZECRIN
PharmDr. Lenka Součková, Ph.D.

  15.15 – 15.25 hod

Shrnutí, cíl setkání, poselství pro praxi
PharmDr. Jitka Rychlíčková, Ph.D.

  15.25 – 15.30 hod

Závěr konference
PharmDr. Šárka Kozáková, MBA

Všeobecné informace

Místo konání
Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec 7, 656 53 Brno

Registrační poplatky
Registrační poplatek         Kč 150,- vč. 21 % DPH
V registračním poplatku je zahrnuto vstupné na konferenci, občerstvení v průběhu akce, oběd a DPH.
Proforma fakturu obdržíte v potvrzovacím e-mailu. Platba převodem je možná 6. února 2019.

Akreditace
Konference bude ohodnocena kredity České lékárnické komory dle platných předpisů.
Certifikáty se budou vydávat po ukončení konference na registraci účastníků.

Doprava k místu konání
Motoristé: mapku místa konání najdete zde
Cestující MHD: Trolejbus č. 38 a 39 nástupiště Komenského nám., zastávka Žlutý kopec.

Parkování
Vzhledem k omezené kapacitě parkovacích míst v okolí Masarykova onkologického ústavu, doporučujeme účastníkům, aby využili možnost parkování v přilehlých ulicích MOU (ul. Lerchova, ul. Barvičova, Mendlovo nám.)

Konferenční materiály
Při registraci obdržíte konferenční set, jmenovku a další informační materiály.

Oběd
Je zajištěn pro účastníky konference dne 13. února 2020. Cena za oběd je zahrnuta v registračním poplatku.

Partneři

Generální partneři

Hlavní partner


Partner


Kontakty

SYMMA, spol. s r.o., Bohunická 133/50, 619 00  Brno


Organizace konference, registrace
Aleš Martinek
Tel.: +420 607 650 654
E-mail: a.martinek@symma.cz


Fakturace, ubytování, organizace
Andrea Muchová
Tel.: +420 602 817 247
E-mail: a.muchova@symma.cz

Copyright © SYMMA spol. s r.o. 2018