XI. KONGRES TRAUMATOLOGIE A MUSKULOSKELETÁLNÍ RADIOLOGIE
8. – 9. dubna 2024
Mikulov, hotel Galant                       Úvod

Vážené dámy a pánové,

dovolte, abychom Vás co nejsrdečněji pozvali k účasti na tradiční „KONGRES TRAUMATOLOGIE A MUSKULOSKELETÁLNÍ RADIOLOGIE“, který se tentokrát koná v malebném městečku Mikulov v hotelu Galant. Kongres je pořádán za garance Radiologické společnosti ČLS JEP.

Hlavními tématy kongresu jsou „Páteř a její vývojové vady, trauma, diagnostika a následné stavy a Intervenční radiologie v oblasti páteře“. Nedílnou součástí programu je blok věnovaný Variím a zajímavým kazuistikám. Odborný program kongresu bude sestaven jak z vyzvaných tak i přihlášených sdělení od předních odborníků nejen z našeho oboru, ale i z oboru neurochirurgie, neurologie, ortopedie, traumatologie a rehabilitace. Součástí odborného programu bude i e-posterová sekce, do které může svojí odborností přispět každý účastník kongresu.

Našim cílem je uspořádat mezioborový kongres, který svojí odborností a rozsahem přispěje k širšímu přehledu a orientaci v mezioborové spolupráci a především přispěje ke zkvalitnění profesní činnosti.

Věříme, že Vás tematické zaměření kongresu zaujme, a že Vám bude možné se tohoto mezioborového setkání zúčastnit.


Těšíme se na Vaši účast
 

doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
zastupující přednosta
Kliniky radiologie a nukleární medicíny
LF MU a Fakultní nemocnice Brno

doc. MUDr. Andrea Šprláková – Puková, Ph.D.
zastupující primářka
Kliniky radiologie a nukleární medicíny
LF MU a Fakultní nemocnice BrnoHlavní témata

Páteř - vývojové vady- diagnostika, terapie, následné stavy
Páteř - trauma - diagnostika, terapie, následné stavy
Intervenční radiologie v oblasti páteře
Varia, kazuistiky

Všeobecné informace

Místo konání

Hotel Galant, Mlýnská 2, 692 01, Mikulov


Parkování

Možnost parkování na hotelovém parkovišti nebo na veřejném parkovišti před hotelem.


Registrační poplatky

 

 

do 28. března 2024

na místě

Lékař – člen ČRS

Kč 3 100,- / EUR 127,-

Kč 3 400,- / EUR 139,-

Lékař – nečlen ČRS

Kč 3 400,- / EUR 139,-

Kč 3 700,- / EUR 151,-

V registračním poplatku je zahrnuto vstupné na kongres, občerstvení v průběhu akce, 1 x oběd,  kongresové materiály a DPH.

Informace pro přednášející

Ukončení registrace k aktivní účasti (přihlášení přednášky, posteru)        1. března 2024
Vyrozumění o přijetí Vaší přednášky / e-posteru obdržíte nejpozději do 8. března 2024

Kongresová technika: dataprojektor, PC, bezdrátová myš vč. laserpointu, náhledový monitor
Techniku je možné si vyzkoušet před zahájením kongresu nebo v průběhu přestávek.
Technická obsluha bude k dispozici po celou dobu konání kongresu.

Prezentace, které od Vás převezme technická obsluha v přednáškovém sále, prosíme dodat na USB Flash disku.


E-posterová sekce

E-poster ve formátu pdf (formát A0 na výšku) prosíme zaslat na e-mailovou adresu a.martinek@symma.cz nejpozději do 5. dubna 2024.Registrace účastníků

8. dubna 2024    8.00 – 12.00 hod
9. dubna 2024    8.00 – 10.00 hod
Registrující osoby Vám rádi zodpoví Vaše event. dotazy.


Oběd

Obědy formou menu se vydávají v hotelové restauraci dne 8. dubna 2024 oproti stravenkám, které obdržíte při registraci.
Zájemce o bezmasou/bezlepkovou stravu žádáme, aby svůj požadavek sdělili registrujícím osobám.


Doprovodná výstava

Doprovodná výstava firem bude probíhat v těsné blízkosti přednáškového sálu.
V prostorách doprovodné výstavy bude umístěno občerstvení pro účastníky.


Akreditace

Kongres bude zařazen v centrální evidenci vzdělávacích akcí České lékařské komory a bude ohodnocen kredity dle platných předpisů.
Certifikáty budou vydávány účastníkům kongresu po ukončení akce na registraci účastníků.

Partneři

Vystavovatelé
Kontakty

SYMMA, spol. s r.o., Bohunická 133/50, 619 00 Brno


Organizace konference, registrace
Aleš Martinek
Tel.: +420 607 650 654
E-mail: a.martinek@symma.cz


Fakturace, ubytování, organizace
Andrea Muchová
Tel.: +420 602 817 247
E-mail: a.muchova@symma.cz