VII. KONGRES TRAUMATOLOGIE A MUSKULOSKELETÁLNÍ RADIOLOGIE
4. – 5. dubna 2019
Brno, hotel Myslivna

Úvod

Vážené dámy a pánové,

dovolujeme si Vás pozvat k účasti na tradiční Kongres traumatologie a  muskuloskeletální radiologie, který je v pořadí již sedmý. Akci, která se koná ve dnech 4. – 5. dubna 2019 v kongresových prostorách hotelu Myslivna v Brně pořádá Klinika radiologie a nukleární medicíny LF MU Fakultní nemocnice Brno za garance České radiologické společnosti ČLS JEP.

Hlavními tématy šestého ročníku jsou „Urgentní radiologie - protokoly a  postupy, Kyčelní kloub - typy postižení, zobrazování, interdisciplinární spolupráce, Intervenční radiologie a Kazuistiky, varia“. Šestého ročníku se zúčastnilo více než 180 účastníků z radiologických, chirurgických a traumatologických pracovišť. Našim cílem je uspořádat mezioborový kongres, který přispěje k širšímu přehledu a orientaci v mezioborové spolupráci.

Věříme, že Vás tematické zaměření kongresu zaujme, a že i Vy přispějete svojí odborností a aktivitou ke kvalitnímu programu kongresu.

                     Těšíme se na Vaši účast

 

doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D.
zástupce přednosty pro LPP
Kliniky radiologie a nukleární medicíny
LF MU a Fakultní nemocnice Brno

prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR
přednosta
Kliniky radiologie a nukleární medicíny
LF MU a Fakultní nemocnice Brno

 Programový výbor kongresu

prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc.
doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D.
MUDr. Andrea Šprláková – Puková, Ph.D.


Hlavní témata

Urgentní radiologie - protokoly a postupy
Kyčelní kloub - typy postižení, zobrazování, interdisciplinární spolupráce
Intervenční radiologie
Kazuistiky, varia

Časový plán

  4. dubna 2019

 

  8.00 – 12.00 hod

Registrace účastníků

  9.00 − 10.30 hod

Přednáškový blok I.

  10.30 – 11.00 hod

Coffee break / doprovodná výstava firem

  11.00 − 12.30 hod

Přednáškový blok II.

  12.30 – 13.30 hod

Oběd

  13.30 − 15.00 hod

Přednáškový blok III.

  15.00 – 15.30 hod

Coffee break / doprovodná výstava firem

  15.30 − 17.00 hod

Přednáškový blok IV.

  17.00 – 17.10 hod

Závěr prvního dne kongresu

  20.00 – 24.00 hod

Společenský večer

  5. dubna 2019

 

  9.00 − 10.30 hod

Přednáškový blok V.

  10.30 – 11.00 hod

Coffee break

  11.00 − 12.30 hod

Přednáškový blok VI.

  12.30 – 12.35 hod

Závěr kongresu

  12.30 – 13.30 hod

Oběd

Všeobecné informace

Místo konání

Hotel Myslivna, Nad Pisárkami 276/1, 623 00 Brno


Registrační poplatky

 

 

Do 28. 3. 2019

Na místě

Lékař – člen ČRS

Kč 1 750,-

Kč 1 950,-

Lékař – nečlen ČRS

Kč 2 150,-

Kč 2 250,-

V registračním poplatku je zahrnuto vstupné na kongres, občerstvení v průběhu akce, kongresové materiály a DPH.

Oběd

Kč 120,-

Vstupenka na společenský večer

Kč 150,-

Platba převodem je možná do 28. března 2018


Doprava k místu konání

Motoristé: Mapka místa konání je umístěna zde.
Cestující MHD: autobusová linka č. 52, pro vyhledání spoje doporučujeme použít. služby.

Registrace účastníků

4. dubna 2019    8.00 – 12.00 hod
5. dubna 2019    8.00 – 10.00 hod
Registrace účastníků je umístěna ve foyer hotelu Myslivna.
Registrující osoby, které budou k dispozici po celou dobu konání kongresu Vám rádi sdělí Vaše event. dotazy.


Oběd

Obědy se vydávají oproti stravenkám, které obdržíte při registraci účastníků.
Cena oběda formou menu a Kč 120,-.
Zájemce o bezmasou / bezlepkovou stravu žádáme, aby svůj požadavek sdělili registrujícím osobám.


Doprovodná výstava

Doprovodná výstava firem bude probíhat v těsné blízkosti přednáškového sálu.
V prostorách doprovodné výstavy bude umístěno občerstvení pro účastníky.


Akreditace

Kongres bude ohodnocen kredity České lékařské komory, dle platných předpisů. NLZP obdrží potvrzení o účasti.
Číslo akreditace a počty kreditů budou uveřejněny na webu kongresu ca. 14 dní před akcí.
Certifikáty budou vydávány účastníkům kongresu po ukončení akce na registraci účastníků.


Informace pro přednášející

Termín pro přihlášení k aktivní účasti do 5. března 2019.
Vyrozumění o přijetí Vaší přednášky obdržíte nejpozději do 12. března 2019.

Kongresová technika: dataprojektor, PC, bezdrátová myš vč. laserpointu, náhledový monitor
Techniku je možné si vyzkoušet před zahájením kongresu nebo v průběhu přestávek.
Technická obsluha bude k dispozici po celou dobu konání kongresu.

Prezentace, které od Vás převezme technická obsluha v přednáškovém sále, prosíme dodat na USB Flash disku.


Kontakty

SYMMA, spol. s r.o., Olomoucká 797/80, 617 00 Brno


Organizace konference, registrace
Aleš Martinek
Tel.: +420 607 650 654
E-mail: a.martinek@symma.cz


Fakturace, ubytování, organizace
Andrea Muchová
Tel.: +420 602 817 247
E-mail: a.muchova@symma.cz

Copyright © SYMMA spol. s r.o. 2018