VII. KONGRES TRAUMATOLOGIE A MUSKULOSKELETÁLNÍ RADIOLOGIE
4. – 5. dubna 2019
Brno, hotel Myslivna

Úvod

Vážené dámy a pánové,

dovolujeme si Vás pozvat k účasti na tradiční Kongres traumatologie a  muskuloskeletální radiologie, který je v pořadí již sedmý. Akci, která se koná ve dnech 4. – 5. dubna 2019 v kongresových prostorách hotelu Myslivna v Brně pořádá Klinika radiologie a nukleární medicíny LF MU Fakultní nemocnice Brno za garance České radiologické společnosti ČLS JEP.

Hlavními tématy šestého ročníku jsou „Urgentní radiologie - protokoly a  postupy, Kyčelní kloub - typy postižení, zobrazování, interdisciplinární spolupráce, Intervenční radiologie a Kazuistiky, varia“. Šestého ročníku se zúčastnilo více než 180 účastníků z radiologických, chirurgických a traumatologických pracovišť. Našim cílem je uspořádat mezioborový kongres, který přispěje k širšímu přehledu a orientaci v mezioborové spolupráci.

Věříme, že Vás tematické zaměření kongresu zaujme, a že i Vy přispějete svojí odborností a aktivitou ke kvalitnímu programu kongresu.

                     Těšíme se na Vaši účast

 

doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D.
zástupce přednosty pro LPP
Kliniky radiologie a nukleární medicíny
LF MU a Fakultní nemocnice Brno

prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR
přednosta
Kliniky radiologie a nukleární medicíny
LF MU a Fakultní nemocnice Brno

 Programový výbor kongresu

prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc.
doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D.
MUDr. Andrea Šprláková – Puková, Ph.D.


Hlavní témata

Urgentní radiologie - protokoly a postupy
Kyčelní kloub - typy postižení, zobrazování, interdisciplinární spolupráce
Intervenční radiologie
Kazuistiky, varia

Program kongresu

  4. dubna 2019

 

  8.00 – 11.30 hod

Registrace účastníků

  10.00 − 11.30 hod

Přednáškový blok I.
Trauma pánve

Management pacientů s traumatem pánve
Vaníčková K.
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny LF MU
a Fakultní nemocnice Brno

Význam CT při ošetřování poranění pánve
Mašek M., Mach P., Ruber V
Klinika úrazové chirurgie LF MU a Fakultní nemocnice Brno

Zobrazovací metody při traumatu pánve
Křikavová L.
Klinika radiologie a nukleární medicíny LF MU a Fakultní nemocnice Brno

Diskuze

  11.30 – 12.00 hod

Coffee break

  12.00 − 13.30 hod

Přednáškový blok II.
Trauma pánve

Uroradiologie a trauma pánve
Foukal J.
Klinika radiologie a nukleární medicíny LF MU a Fakultní nemocnice Brno

Radiologické intervenční výkony u traumatu pánve
Hustý J.
Klinika radiologie a nukleární medicíny LF MU a Fakultní nemocnice Brno

Postižení pánevního dna z pohledu neurologa
Kadaňka Z.
Neurologická klinika LF MU a Fakultní nemocnice Brno

Diskuze

  13.30 – 14.30 hod

Oběd

  14.30 − 16.00 hod

Přednáškový blok III.
Kyčel – trauma

Zobrazovací metody při traumatu kyčle
Miklošová B.
Klinika radiologie a nukleární medicíny LF MU a Fakultní nemocnice Brno

Hřebování dlouhých kostí
Mašek M.
Klinika úrazové chirurgie LF MU a Fakultní nemocnice Brno

Kyčelní kloub u dětí
Skotáková J., Seehofnerová A., Šenkyřík J.
Klinika dětské radiologie LF MU a Fakultní nemocnice Brno

Diskuze

  16.00 – 16.30 hod

Coffee break

  16.30 − 18.00 hod

Přednáškový blok IV.
Kyčel – degenerativní změny

Zobrazovací metody: RTG a CT  
Kopřivová T., Fraňková P.¨
Klinika radiologie a nukleární medicíny LF MU a Fakultní nemocnice Brno

MR a MR artrografie
Šprláková - Puková A.
Klinika radiologie a nukleární medicíny LF MU a Fakultní nemocnice Brno

Degenerativní změny kyčelního kloubu z pohledu ortopeda
Vališ P.
Ortopedická klinika LF MU a Fakultní nemocnice Brno

Endoprotéza kyčelního kloubu
Burda J.
Ortopedická klinika LF MU a Fakultní nemocnice Brno

Periprotetické fraktury TEP kyčelních kloubů
Ženčica P.
Ortopedická klinika LF MU a Fakultní nemocnice Brno

Diskuze

  20.00 – 24.00 hod

Společenský večer

  5. dubna 2019

 

  8.30 − 10.00 hod

Přednáškový blok V.
Intervence

Technické aspekty provádění PRT z hlediska radiační zátěže nemocných
Ryška P., Jandura J.

Cementoplastika u onkologických pacientů
Křístek J., Neumann A., Pazourek L., Grell P., Grossman R.
Oddělení radiologie, Masarykův onkologický ústav

Termoablace benigních kostních lézí
Neubauer J., Brůzlová M.
Oddělení zobrazovacích metod, Nemocnice Jihlava, p.o.

Vertebroplastika
Kinštová M., Kříž R.
Nemocnice na Homolce, Radiodiagnostické oddělení

Diskuze

  10.00 – 10.30 hod

Coffee break

  10.30 − 12.00 hod

Přednáškový blok VI.
Kazustiky, varia

MR kyčelního kloubu - kazuistiky
Cibulková J.
Fakultní nemocnice Plzeň

Zobrazení orientace jamky kyčelního kloubu na pooperačním RTG v závislosti na poloze pacienta
Hořák J.
Ortopedická klinika LF MU a Fakultní nemocnice Brno

Krátká kazuistická sdělení
Jůza T.
Klinika radiologie a nukleární medicíny LF MU a Fakultní nemocnice Brno
Gerstberger R.
Klinika radiologie a nukleární medicíny LF MU a Fakultní nemocnice Brno
Hložanka P.
Klinika radiologie a nukleární medicíny LF MU a Fakultní nemocnice Brno

Diskuze

  12.00 – 12.10 hod

Závěr kongresu

  12.10 – 13.00 hod

Oběd


Změny v programu jsou vyhrazeny.

Všeobecné informace

Místo konání

Hotel Myslivna, Nad Pisárkami 276/1, 623 00 Brno


Registrační poplatky

 

 

Do 28. 3. 2019

Na místě

Lékař – člen ČRS

Kč 1 750,-

Kč 1 950,-

Lékař – nečlen ČRS

Kč 2 150,-

Kč 2 250,-

V registračním poplatku je zahrnuto vstupné na kongres, občerstvení v průběhu akce, kongresové materiály a DPH.

Oběd

Kč 120,-

Vstupenka na společenský večer

Kč 150,-

Platba převodem je možná do 28. března 2018


Doprava k místu konání

Motoristé: Mapka místa konání je umístěna zde.
Cestující MHD: autobusová linka č. 52, pro vyhledání spoje doporučujeme použít. služby.

Registrace účastníků

4. dubna 2019    8.00 – 12.00 hod
5. dubna 2019    8.00 – 10.00 hod
Registrace účastníků je umístěna ve foyer hotelu Myslivna.
Registrující osoby, které budou k dispozici po celou dobu konání kongresu Vám rádi sdělí Vaše event. dotazy.


Oběd

Obědy se vydávají oproti stravenkám, které obdržíte při registraci účastníků.
Cena oběda formou menu a Kč 120,-.
Zájemce o bezmasou / bezlepkovou stravu žádáme, aby svůj požadavek sdělili registrujícím osobám.


Doprovodná výstava

Doprovodná výstava firem bude probíhat v těsné blízkosti přednáškového sálu.
V prostorách doprovodné výstavy bude umístěno občerstvení pro účastníky.


Akreditace

Kongres bude ohodnocen kredity České lékařské komory, dle platných předpisů. NLZP obdrží potvrzení o účasti.
Číslo akreditace a počty kreditů budou uveřejněny na webu kongresu ca. 14 dní před akcí.
Certifikáty budou vydávány účastníkům kongresu po ukončení akce na registraci účastníků.


Informace pro přednášející

Termín pro přihlášení k aktivní účasti do 5. března 2019.
Vyrozumění o přijetí Vaší přednášky obdržíte nejpozději do 12. března 2019.

Kongresová technika: dataprojektor, PC, bezdrátová myš vč. laserpointu, náhledový monitor
Techniku je možné si vyzkoušet před zahájením kongresu nebo v průběhu přestávek.
Technická obsluha bude k dispozici po celou dobu konání kongresu.

Prezentace, které od Vás převezme technická obsluha v přednáškovém sále, prosíme dodat na USB Flash disku.


Partneři

Partneři kongresuVystavovatelMediální partner

Kontakty

SYMMA, spol. s r.o., Olomoucká 797/80, 617 00 Brno


Organizace konference, registrace
Aleš Martinek
Tel.: +420 607 650 654
E-mail: a.martinek@symma.cz


Fakturace, ubytování, organizace
Andrea Muchová
Tel.: +420 602 817 247
E-mail: a.muchova@symma.cz