IX. KONGRES TRAUMATOLOGIE A MUSKULOSKELETÁLNÍ RADIOLOGIE
28. – 29. dubna 2022
Brno, hotel Continental                       


Úvod

Vážené dámy a pánové,

dovolte, abychom Vás po dvouleté pauze pozvali k účasti na tradiční „KONGRES TRAUMATOLOGIE A MUSKULOSKELETÁLNÍ RADIOLOGIE“, který je v pořadí již devátý. V letošním roce se bude akce konat v kongresových prostorách hotelu Continental v Brně. Kongres je pořádán pod záštitou ministra zdravotnictví ČR prof. MUDr. Vlastimila Válka, CSc., MBA, EBIR a za garance Radiologické společnosti ČLS JEP.

Hlavními tématy devátého ročníku jsou „Zobrazovací diagnostika zápěstí a ruky, Traumatologie, degenerativní a zánětlivé změny, Terapeutické postupy a možnosti intervenční radiologie a Kazuistiky/varia“.

Našim cílem je uspořádat mezioborový kongres, který svojí odborností a rozsahem přispěje k širšímu přehledu a orientaci v mezioborové spolupráci a především ke zkvalitnění profesní činnosti.

Věříme, že Vás tematické zaměření kongresu zaujme, a že Vám bude možné se tohoto mezioborového setkání zúčastnit.


Těšíme se na Vaši účast
 

doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
pověřen vedením
Kliniky radiologie a nukleární medicíny LF MU
a Fakultní nemocnice Brno

MUDr. Andrea Šprláková – Puková, Ph.D.
Klinika radiologie a nukleární medicíny LF MU
a Fakultní nemocnice BrnoHlavní témata

Zobrazovací diagnostika zápěstí a ruky
Traumatologie, degenerativní a zánětlivé změny
Terapeutické postupy a možnosti intervenční radiologie
Kazuistiky a varia

ČASOVÝ PLÁN kongresu

  28. dubna 2022

 

  8.00 – 12.00 hod

Registrace účastníků

  9.00 – 10.30 hod

Přednáškový blok I.

  10.30 – 11.00 hod

Coffee break

  11.00 12.30 hod

Přednáškový blok II.

  12.30 – 13.30 hod

Oběd

  13.30 – 15.00 hod

Přednáškový blok III.

  15.00 – 15.30 hod

Coffee break

  15.30 – 17.00 hod

Přednáškový blok IV.

  29. dubna 2022

 

  9.00 – 10.30 hod

Přednáškový blok V.

  10.30 – 11.00 hod

Coffee break

  11.00 – 12.30 hod

Přednáškový blok VI.

  12.30 – 12.35 hod

Závěr kongresu

  12.30 – 13.30 hod

Výdej certifikátů

Všeobecné informace

Místo konání

Hotel Continental, Kounicova 680/6, 602 00 Brno


Registrační poplatky

 

 

Do 19. dubna 2022

Na místě

Lékař – člen ČRS

Kč 2 800,- / EUR 112,-

Kč 3 300,- / EUR 132,-

Lékař – nečlen ČRS

Kč 3 300,- / EUR 132,-

Kč 3 600,- / EUR 144,-

V registračním poplatku je zahrnuto vstupné na kongres, občerstvení v průběhu akce, 1 × oběd, kongresové materiály a DPH.


Storno poplatky

 do 31. března 2022 bude vráceno   100 % ze zaplacené zálohy
 od 1. dubna 2022 bude vráceno        50 % ze zaplacené zálohy
     od 21. dubna 2022                             se zaplacená záloha nevrací


Informace pro přednášející

Ukončení registrace k aktivní účasti (přihlášení přednášky) 18. března 2022.
Vyrozumění o přijetí Vaší přednášky obdržíte nejpozději do 26. března 2022.

Kongresová technika: dataprojektor, PC, bezdrátová myš vč. laserpointu, náhledový monitor
Techniku je možné si vyzkoušet před zahájením kongresu nebo v průběhu přestávek.
Technická obsluha bude k dispozici po celou dobu konání kongresu.

Prezentace, které od Vás převezme technická obsluha v přednáškovém sále, prosíme dodat na USB Flash disku.


Registrace účastníků

28. dubna 2022    8.00 – 12.00 hod
29. dubna 2022    8.00 – 10.00 hod
Registrující osoby Vám rádi sdělí Vaše event. dotazy.


Oběd

Obědy formou jednotného menu se vydávají v hotelové restauraci dne 28. dubna 2022 od 12.15 – 13.30 hod.
Cena za oběd je zahrnuta v registračním poplatku.
Zájemce o bezmasou / bezlepkovou stravu žádáme, aby svůj požadavek sdělili registrujícím osobám.


Doprovodná výstava

Doprovodná výstava firem bude probíhat v těsné blízkosti přednáškového sálu.
V prostorách doprovodné výstavy bude umístěno občerstvení pro účastníky.


Akreditace

Kongres bude zařazen v centrální evidenci vzdělávacích akcí České lékařské komory a bude ohodnocen kredity dle platných předpisů.
Certifikáty budou vydávány účastníkům kongresu po ukončení akce na registraci účastníků.


Ubytování

STANDARD pokoj jednolůžkový á 1 450 Kč

STANDARD pokoj dvoulůžkový á 1 950 Kč

Ubytování je možné rezervovat na e-mailové adrese viktorova@continentalbrno.cz nebo na tel: 541 519 609.

Při rezervaci je nutné uvést název akce.

Partneři

Partneři kongresu
Vystavovatelé


Kontakty

SYMMA, spol. s r.o., Bohunická 133/50, 619 00 Brno


Organizace konference, registrace
Aleš Martinek
Tel.: +420 607 650 654
E-mail: a.martinek@symma.cz


Fakturace, ubytování, organizace
Andrea Muchová
Tel.: +420 602 817 247
E-mail: a.muchova@symma.cz