VIII. KONGRES TRAUMATOLOGIE A MUSKULOSKELETÁLNÍ RADIOLOGIE
2. – 3. dubna 2020
Brno, hotel Myslivna

Vzhledem k epidemiologické situaci a rozhodnutí Bezpečnostní rady státu je akce zrušena.
Registrační poplatky vám budou vráceny v plné výši.
Úvod

Vážené dámy a pánové,

dovolujeme si Vás pozvat k účasti na tradiční Kongres traumatologie a  muskuloskeletální radiologie, který je v pořadí již osmý. Akci, která se koná ve dnech 2. – 3. dubna 2020 v kongresových prostorách hotelu Myslivna v Brně pořádá Klinika radiologie a nukleární medicíny LF MU Fakultní nemocnice Brno za garance České radiologické společnosti ČLS JEP.

Hlavními tématy osmého ročníku jsou „Zobrazování zápěstí a ruky, Interdisciplinární spolupráce, Intervenční radiologie a Kazuistiky“. Sedmého ročníku se zúčastnilo více než 180 účastníků z radiologických, chirurgických a traumatologických pracovišť a to jak z České tak i Slovenské republiky. Našim cílem je uspořádat mezioborový kongres, který přispěje k širšímu přehledu a orientaci v mezioborové spolupráci a zkvalitnění profesní činnosti.

Věříme, že Vás tematické zaměření kongresu zaujme, a že Vám bude možné se tohoto mezioborového setkání zúčastnit.

                     Těšíme se na Vaši účast

 

doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D.
zástupce přednosty pro LPP
Kliniky radiologie a nukleární medicíny
LF MU a Fakultní nemocnice Brno

prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR
přednosta
Kliniky radiologie a nukleární medicíny
LF MU a Fakultní nemocnice Brno

 Programový výbor kongresu

prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc.
doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D.
MUDr. Andrea Šprláková – Puková, Ph.D.


Hlavní témata

Zobrazování zápěstí a ruky
Interdisciplinární spolupráce
Intervenční radiologie
Kazuistiky

ČASOVÝ PLÁN kongresu

  2. dubna 2020

 

  8.00 – 12.00 hod

Registrace účastníků

  9.00 − 10.30 hod

Přednáškový blok I.

  10.30 – 11.00 hod

Coffee break

  11.00 − 12.30 hod

Přednáškový blok II.

  12.30 – 13.30 hod

Oběd

  13.30 − 15.00 hod

Přednáškový blok III.

  15.00 – 15.30 hod

Coffee break

  15.30 − 17.00 hod

Přednáškový blok IV.

  17.00 − 17.10 hod

Závěr prvního dne

  20.00 – 24.00 hod

Společenský večer

  3. dubna 2020

 

  9.00 − 10.30 hod

Přednáškový blok V.

  10.30 – 11.00 hod

Coffee break

  11.00 − 12.30 hod

Přednáškový blok VI.

  12.30 – 12.35 hod

Závěr kongresu

  12.30 – 13.30 hod

Oběd / výdej certifikátů

Všeobecné informace

Místo konání

Hotel Myslivna, Nad Pisárkami 276/1, 623 00 Brno


Registrační poplatky

 

 

Do 24. 3. 2020

Na místě

Lékař – člen ČRS

Kč 2 150,-

Kč 2 450,-

Lékař – nečlen ČRS

Kč 2 450,-

Kč 2 750,-

V registračním poplatku je zahrnuto vstupné na kongres, občerstvení v průběhu akce, kongresové materiály a DPH.

Společná večeře, která se koná dne 2. dubna 2020

Kč 150,-


Doprava k místu konání

Motoristé: Mapka místa konání je umístěna zde.
Cestující MHD: autobusová linka č. 52, pro vyhledání spoje doporučujeme použít služby.


Registrace účastníků

2. dubna 2020    8.00 – 12.00 hod
3. dubna 2020    8.00 – 10.00 hod
Registrující osoby Vám rádi sdělí Vaše event. dotazy.


Oběd

Obědy se vydávají oproti stravenkám, které obdržíte při registraci účastníků.
Cena oběda formou jednotného menu (polévka, hlavní jídlo, nápoj) Kč 150,-.
Zájemce o bezmasou / bezlepkovou stravu žádáme, aby svůj požadavek sdělili registrujícím osobám.


Doprovodná výstava

Doprovodná výstava firem bude probíhat v těsné blízkosti přednáškového sálu.
V prostorách doprovodné výstavy bude umístěno občerstvení pro účastníky.


Akreditace

Kongres bude ohodnocen kredity České lékařské komory, dle platných předpisů.
NLZP obdrží potvrzení o účasti.
Certifikáty budou vydávány účastníkům kongresu po ukončení akce na registraci účastníků.


Informace pro přednášející

Ukončení registrace k aktivní účasti (přihlášení přednášky) 28. února 2020.
Vyrozumění o přijetí Vaší přednášky obdržíte nejpozději do 9. března 2020.

Kongresová technika: dataprojektor, PC, bezdrátová myš vč. laserpointu, náhledový monitor
Techniku je možné si vyzkoušet před zahájením kongresu nebo v průběhu přestávek.
Technická obsluha bude k dispozici po celou dobu konání kongresu.

Prezentace, které od Vás převezme technická obsluha v přednáškovém sále, prosíme dodat na USB Flash disku.


-->

Partneři

VystavovatelMediální partner

Kontakty

SYMMA, spol. s r.o., Bohunická 133/50, 619 00 Brno


Organizace konference, registrace
Aleš Martinek
Tel.: +420 607 650 654
E-mail: a.martinek@symma.cz


Fakturace, ubytování, organizace
Andrea Muchová
Tel.: +420 602 817 247
E-mail: a.muchova@symma.cz