SPOLEČNOST RADIOLOGICKÝCH ASISTENTŮ ČR, z.s.

POŘÁDÁ

PŘI PŘÍLEŽITOSTI 30. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI

JARNÍ SYMPOZIUM
RADIOLOGICKÝCH ASISTENTŮ
4. – 5. června 2020
Hradec Králové, hotel Černigov
alt=" " title=" ">

Jarní sympozium radiologických asistentů je přesunuto na podzim letošního roku. Termín konání bude uveřejněn na www.srla.cz


Úvod

Vážené dámy a pánové,

dovolte, abych Vás jménem svým, ale i jménem Společnosti radiologických asistentů ČR,  z.s. co nejsrdečněji pozval k účasti na Jarní sympozium radiologických asistentů, které se koná v Hradci Králové v hotelu Černigov. Sympozium je pořádáno při příležitosti 30. výročí založení společnosti radiologických asistentů.

Odborný program sympozia bude sestaven jak z vyzvaných tak i přihlášených odborných sdělení.
Našim cílem je uspořádat nejen odbornou konferenci, ale i přátelské setkání, kde informace o novinkách a trendech budou diskutovány jak v rámci odborných sekcí tak i formou kuloárních diskuzí.

Věříme, že Vám bude možné se tohoto tradičního setkání zúčastnit a podělit se spolu s  ostatními účastníky o Vaše zkušenosti z praxe a že i Vy přispějete svou odborností ke kvalitnímu programu sympozia.

Těšíme se na Vaši účast a setkání s Vámi


Společnost radiologických asistentů ČR, z.s.
Mgr. Ondřej Krahula, MBA
předseda SRLAHlavní témata sympozia

Výpočetní tomografie

Magnetická rezonance

Skiagrafie

Intervenční metody

Nukleární medicína

Radioterapie

Legislativa

Časový plán

  Čtvrtek
  4. června 2020

 

    9.45 – 10.00 hod

Zahájení sympozia

  10.00 – 11.30 hod

Přednáškový blok I.

  11.30 – 12.30 hod

Oběd

  12.30 − 14.00 hod

Přednáškový blok II.

  14.00 – 14.30 hod

Coffee break

  14.30 – 16.00 hod

Přednáškový blok III.

  16.00 – 16.30 hod

Coffee break

  16.30 − 18.00 hod

Přednáškový blok IV.

  20.00 – 24.00 hod

Společenský večer  Pátek,
  5. června 2020

 

    9.00 − 10.30 hod

Přednáškový blok VI.

  10.30 – 11.00 hod

Coffee break

  11.00 − 12.30 hod

Přednáškový blok VII.

  12.30 – 12.35 hod

Závěr sympozia

Všeobecné informace

Místo konání

Hotel Černigov, Riegrovo náměstí 1494, 500 02 Hradec Králové


Registrační poplatky

 

Aktivní účast    

Kč 500,-


AKTIVNÍM ÚČASTNÍKEM SE ROZUMÍ PRVNÍ AUTOR PŘEDNÁŠKY, POSTERU

Pasivní účast    

Platba převodem

V hotovosti

Člen SRLA a SRA SR    

Kč 1 450,-

Kč 1 850,-

Nečlen SRLA a SRA SR

Kč 2 250,-

Kč 2 550,-

V registračním poplatku je zahrnuto vstupné na sympozium, občerstvení v průběhu akce, konferenční materiály, vstupenka na společenský večer a DPH.

Platba převodem je možná do 26. května 2020.
Proforma fakturu obdržíte v potvrzovacím e-mailu.

STORNO PODMÍNKY

V případě storna Vaší účasti:
do 4. května 2020   bude účtován stornovací poplatek ve výši 10 %       
od 20. května 2020   bude účtován stornovací poplatek ve výši 50 %         
od 28. května 2020   bude účtován stornovací poplatek ve výši 100 %       


Informace pro přednášející

Registrace k aktivní účasti (přihlášení přednášky, posteru)       30. 4. 2020
Vyrozumění o přijetí Vaší přednášky obdržíte nejpozději do   15. 5. 2020

Audiovizuální technika: dataprojektor, PC, bezdrátová myš vč. laserpointu
Techniku je možné si vyzkoušet před zahájením sympozia nebo v průběhu přestávek.
Technik bude k dispozici po celou dobu konání sympozia v přednáškovém sále.

Prezentace, které od Vás převezme technik v přednáškovém sále, prosíme dodat na USB Flash disku.


Certifikáty

Certifikáty se budou vydávat po ukončení sympozia na registraci účastníků.


Parkování

Možnost parkování na parkovišti hotelu Černigov, cena Kč 400,-/den.
Počet parkovacích míst je omezen.

Registrace účastníků

4. června 2020     8.00 – 12.00 hod
5. června 2020     8.00 – 12.00 hod
Registrující Vám rádi sdělí Vaše event. dotazy.


Materiály

Při registraci obdržíte jmenovku a konferenční set (blok, tužka, program sympozia).


Obědy

Obědy formou menu se vydávají v hotelové restauraci dne 4. června 2020 od 12.30 do 13.30 hod.
Cena Kč 100,- vč. DPH.


Společenský večer

Společenský večer formou rautu se koná dne 4. června 2020 v prostorách hotelu Černigov.
Vstupenku na společenský večer, která je zahrnuta v registračním poplatku obdržíte při registraci účastníků.


Doprovodná výstava

Doprovodná výstava firem bude probíhat po celou dobu konání sympozia. V prostorách doprovodné výstavy bude umístěno občerstvení. Podmínky a cenovou nabídku sdělí organizační garant sympozia SYMMA, spol. s r.o., Aleš Martinek,
e-mail: a.martinek@symma.cz

Ubytování

Ubytování je možné rezervovat pouze na e-mail: info@hotelcernigovhradeckralove.com

 nebo na tel. čísle +420 495 814 111, 266.

Při rezervaci je nutní uvést, že jste účastníci Jarního sympozia.

Kontakty

SYMMA, spol. s r.o., Bohunická 133/50, 619 00 Brno


Organizace sympozia, registrace
Aleš Martinek
Tel.: +420 607 650 654
E-mail: a.martinek@symma.cz


Fakturace, ubytování, organizace
Andrea Muchová
Tel.: +420 602 817 247
E-mail: a.muchova@symma.cz