SPOLEČNOST RADIOLOGICKÝCH ASISTENTŮ ČR, z.s. POŘÁDÁ

JARNÍ SYMPOZIUM
RADIOLOGICKÝCH ASISTENTŮ
6. – 7. června 2019
Mikulov, hotel Galant
alt=" " title=" ">

Úvod

Vážené dámy a pánové,

dovolte, abychom Vás jménem Společnosti radiologických asistentů ČR, z.s. co nejsrdečněji pozvali k účasti na tradiční Jarní sympozium radiologických asistentů, které se tentokrát koná v malebném městečku Mikulov konferenčních prostorách hotelu Galant.

Hlavními tématy sympozia jsou „Výpočetní tomografie, Magnetická rezonance, Skiagrafie, Intervenční metody, Nukleární medicína, Radioterapie a Legislativa“. Program sympozia bude sestaven jak z vyžádaných tak i přihlášených odborných přednášek. Cílem pořadatele je uspořádat nejen odbornou akci, ale i přátelské setkání, kde informace o novinkách a trendech budou diskutovány jak v rámci odborných sekcí tak i formou kuloárních diskuzí.

Věříme, že Vám bude možné se tohoto tradičního setkání zúčastnit a podělit se spolu s ostatními účastníky o Vaše zkušenosti z praxe a že i Vy přispějete svou odborností ke kvalitnímu programu sympozia.

Těšíme se na Vaši účast a setkání v Mikulově

Společnost radiologických asistentů ČR, z.s.

Všeobecné informace

Místo konání

Hotel Galant, Mlýnská 2, Mikulov


Registrační poplatky

 

Aktivní účast    

Kč 450,-


AKTIVNÍM ÚČASTNÍKEM SE ROZUMÍ PRVNÍ AUTOR PŘEDNÁŠKY, POSTERU

Pasivní účast    

Platba převodem

V hotovosti

Člen SRLA a SRA SR    

Kč 1 550,-

Kč 1 850,-

Nečlen SRLA a SRA SR

Kč 2 250,-

Kč 2 550,-

V registračním poplatku je zahrnuto vstupné na sympozium, občerstvení v průběhu akce, 1 x oběd, konferenční materiály, vstupenka na společenský večer a DPH.

Platba převodem je možná do 1. června 2019.

STORNO PODMÍNKY

V případě storna Vaší účasti:
do 7. května 2019   bude účtován stornovací poplatek ve výši 10%                               
od 20. května 2019   bude účtován stornovací poplatek ve výši 50% ze zaplacené částky
od 31. května 2019   se poplatek nevrací                                                                            

Proforma fakturu obdržíte v potvrzovacím e-mailu.

Informace pro přednášející

Registrace k aktivní účasti (přihlášení přednášky, posteru)        6. 5. 2019
Vyrozumění o přijetí Vaší přednášky obdržíte nejpozději do   15. 5.2019

Audiovizuální technika: dataprojektor, PC, bezdrátová myš vč. laserpointu, náhledový monitor
Techniku je možné si vyzkoušet před zahájením konference nebo v průběhu přestávek.
Technik bude k dispozici po celou dobu konání konference v přednáškovém sále.

Prezentace, které od Vás převezme technik v přednáškovém sále, prosíme dodat na USB Flash disku.


Certifikáty

Certifikáty se budou vydávat po ukončení sympozia na registraci účastníků.


Doprava k místu konání

Motoristé: Mapka místa konání je umístěna zde.
Cestující veřejnou dopravou: informace o spojích najdete zde


Parkování

Možnost parkování v areálu hotelu Galant.
Počet parkovacích míst je omezen.

Registrace účastníků

6. června 2019   14.00 – 17.00 hod
7. června 2019     8.00 – 12.00 hod
Registrující Vám rádi sdělí Vaše event. dotazy.


Materiály

Při registraci obdržíte jmenovku a konferenční set (blok, tužka, program sympozia).


Obědy

Obědy formou menu se vydávají v hotelové restauraci dne 6. června 2019 od 12.30 do 13.30 hod.
Cena za oběd je zahrnuta v registračním poplatku.


Společenský večer

Společenský večer formou rautu se koná dne 6. června 2019 v prostorách hotelu Galant.
Vstupenku na společenský večer, která je zahrnuta v registračním poplatku obdržíte při registraci účastníků.


Doprovodná výstava

Doprovodná výstava firem bude probíhat po celou dobu konání sympozia. V prostorách doprovodné výstavy bude umístěno občerstvení. Podmínky a cenovou nabídku sdělí organizační garant sympozia SYMMA, spol. s r.o., Aleš Martinek,
e-mail: a.martinek@symma.cz

Kontakty

SYMMA, spol. s r.o., Bohunická 133/50, 619 00 Brno


Organizace konference, registrace
Aleš Martinek
Tel.: +420 607 650 654
E-mail: a.martinek@symma.cz


Fakturace, ubytování, organizace
Andrea Muchová
Tel.: +420 602 817 247
E-mail: a.muchova@symma.cz