50. pracovní konference
Komise experimentální kardiologie
4. – 6. října 2023
Hotel Galant, Mikulov

Úvod

Vážené dámy a pánové,

dovolte, abych Vás jménem svým, ale i jménem programového výboru co nejsrdečněji pozvala k účasti na jubilejní 50. pracovní konferenci „Komise experimentální kardiologie“, která se tentokrát koná v malebném městečku Mikulov v hotelu Galant. Akci pořádá Česká fyziologická společnost ČLS JEP ve spolupráci se Slovenskou fyziologickou společností.

Pracovní konference Komise experimentální kardiologie je setkání odborníků z oblasti základního i klinického výzkumu kardiovaskulární soustavy, které se pravidelně koná již od roku 1972. Tradicí je neformálnost setkání, otevřené, přátelské a plodné diskuse, zajímavá témata a pestrý společenský program. Ani letos tomu nebude jinak.

Odborný program bude sestaven jak z vyzvaných tak i přihlášených sdělení. V rámci programu vystoupí přední odborníci zabývající kardiovaskulárním výzkumem. Uvítáme i odborníky z dalších oborů (např. biomedicínské inženýrství, zobrazovací metody, patologie, aj.) se zájmem o výzkum srdce a cév. Věříme, že třídenní konference nabídne nejenom zajímavá témata a inspirativní diskuze, ale i možnost navázat nové spolupráce a nová přátelství.

Za organizační výbor Vás srdečně zveme na letošní jubilejní pracovní konferenci KEK, která – jak věříme – přiláká do malebného města na úpatí Pálavy řadu pravidelných účastníků i nové tváře.

prof. MUDr. Marie Nováková, Ph.D.
předsedkyně programového výboru
Fyziologický ústav LF MUProgramový výbor

prof. MUDr. Marie Nováková, Ph.D.
MUDr. Tibor Stračina, Ph.D.
prof. PharmDr. Petr Babula, Ph.D.
prof. RNDr. Omar Šerý, Ph.D.

Všeobecné informace

Místo konání

Hotel Galant, Mlýnská 2, Mikulov


Registrační poplatky

do 25. září 2023    Kč 3 590,-             na místě     Kč 3 990,-
V registračním poplatku je zahrnuto vstupné na konferenci, občerstvení v průběhu akce, 1 x oběd, konferenční materiály, welcome party, společenský večer a DPH.


Storno poplatky

do 31. srpna 2023 bude vráceno     100 % ze zaplacené zálohy
od 1. září 2023 bude vráceno             50 % ze zaplacené zálohy
  od 25. září 2023                                se zaplacená záloha nevrací


Informace pro přednášející

Ukončení registrace k aktivní účasti (přihlášení přednášky/posteru) 31. srpna 2023
Vyrozumění o přijetí Vaší přednášky obdržíte nejpozději do 7. září 2023

Audiovizuální technika: dataprojektor, PC, bezdrátová myš vč. laserpointu, náhledový monitor.

Prezentace, které od Vás převezme technická obsluha v přednáškovém sále, prosíme dodat na USB Flash disku.


Parkování

Možnost parkování na hotelovém parkovišti.


Registrace účastníků

4. října 2023    15.00 – 18.00 hod
5. října 2023      8.30 – 13.00 hod
Registrující Vám rádi zodpoví Vaše event. dotazy.


Konferenční materiály

Při registraci obdržíte jmenovku, konferenční set a program konference.


Doprovodná výstava

Doprovodná výstava firem bude probíhat ve foyer hotelu Galant. Máte-li zájem o zaslání nabídky firemních prezentací a podmínek pro vystavovatele, kontaktujte prosím Aleše Martinka, e-mail: a.martinek@symma.cz, mobil: +420 607 650 654.


Oběd

Obědy formou jednotného menu se vydávají dne 5. října 2023 od 11.30 do 13.00 hod v hotelové restauraci ve III. patře hotelového komplexu oproti stravenkám, které obdržíte při registraci účastníků. Zájemce o bezmasou stravu žádáme, aby svůj požadavek sdělili registrujícím osobám. Cena za oběd je zahrnuta v registračním poplatku.

Partneři

Hlavní partner konference

Partneři konference

Kontakty

SYMMA, spol. s r.o., Bohunická 133/50, 619 00 Brno


Organizace konference, registrace
Aleš Martinek
Tel.: +420 607 650 654
E-mail: a.martinek@symma.cz


Fakturace, ubytování, organizace
Andrea Muchová
Tel.: +420 602 817 247
E-mail: a.muchova@symma.cz