POZVÁNKA (pdf)

   

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK

 

Generální partner

 

Hlavní partner

 

 

Vážené dámy a pánové,

dovolte, abych Vás jménem svým, ale i jménem programového výboru, co nejsrdečněji pozval k účasti na druhý ročník mezioborového kongresu „Spolupráce IZS při MU a katastrofách“ tentokrát s podtitulem „bezpečný region“. Akce se koná dne 1. března 2018 v kongresových prostorách hotelu Myslivna v Brně.

Hlavními tématy druhého ročníku jsou „Rizika v regionu a jejich eliminace, Připravenost zdravotnických zařízení na řešení mimořádných událostí, Připravenost k likvidaci havárií a hromadných neštěstí v regionu, Zkušenosti a závěry z řešení a likvidací mimořádných událostí a katastrof v regionu a Varia“.

Prvního ročníku se zúčastnilo více než 180 účastníků zabývajících se problematikou krizového řízení. Našim cílem je podat účastníkům kongresu informace, které významnou měrou přispějí ke zkvalitnění profesní činnosti.
Spolu s programovým výborem kongresu věříme, že Vás tematické zaměření akce zaujme, a že i Vy přispějete svou odborností ke kvalitnímu programu kongresu.

                    Těšíme se na Vaši účast a setkání s Vámi

                                                                                                          za programový výbor

 

prim. MUDr. Petr Nestrojil, CSc.
vedoucí lékař Traumateamu ČR,

kolektiv KS MEKA FN Brno