POZVÁNKA (pdf)

 

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK 2018

 

 

Vážené dámy a pánové,

dovolte, abych Vás jménem svým, ale i jménem programového výboru, co nejsrdečněji pozval k účasti na mezioborový kongres „Spolupráce IZS při MU a katastrofách“, který je v pořadí již třetí. Podtitulem třetího ročníku je „bezpečnost v regionech – cvičení vs. realita“. Akce se koná dne 28. února 2019 v kongresových prostorách hotelu Myslivna v Brně.

Hlavními tématy třetího ročníku jsou „Rizika v regionech a jejich eliminace, Traumatologické plány krajů a nemocnic, Evakuační plány nemocnic, Mimořádné události - cvičení vs. praxe, Likvidace následků chemických a biologických MU, VNN – organizace péče v ČR, ošetření a transport postižených, Teroristické útoky - rizika, připravenost bezpečnostních složek, Migranti v ČR – příjem a zajištění následné a zdravotní péče, Bezpečnost nemocnic, Mezikrajská spolupráce při MU a Varia“.

Druhého ročníku se zúčastnilo více než 200 odborníků zabývajících se problematikou krizového řízení. Našim cílem je podat účastníkům kongresu informace, které významnou měrou přispějí ke zkvalitnění profesní činnosti.
Spolu s programovým výborem kongresu věříme, že Vás tematické zaměření akce zaujme, a že i Vy přispějete svou odborností ke kvalitnímu programu kongresu.

                         Těšíme se na Vaši účast a setkání s Vámi

                                                                                                          za programový výbor

 

prim. MUDr. Petr Nestrojil, CSc.
vedoucí lékař Traumateamu ČR,