IV. mezioborový kongres

Spolupráce IZS při MU a katastrofách
– (ne)bezpečný region
10. března 2020
Brno, hotel Myslivna            

Úvod

Vážené dámy a pánové,

dovolte, abychom Vás co nejsrdečněji pozvali k účasti na mezioborový kongres „Spolupráce složek IZS při MU a katastrofách“, který je v pořadí již čtvrtý. Podtitulem tohoto ročníku je „(ne)bezpečný region“. Kongres je pořádán pod záštitou genpor. Ing. Drahoslava Ryby, Generálního ředitele HZS ČR a prof. MUDr. Jaroslava Štěrby, Ph.D. ředitele Fakultní nemocnice Brno. Akce se koná dne 10. března 2020 v kongresových prostorách hotelu Myslivna v Brně.
Hlavními tématy čtvrtého ročníku jsou „Rizikové faktory v regionech a jejich řešení – připravenost řešení havárií, Dopravní situace v regionech a jejich důsledky, Cvičení IZS a Varia“. Loňského ročníku se zúčastnilo více než 200 odborníků zabývajících se problematikou krizového řízení. Našim cílem je podat účastníkům kongresu informace, které významnou měrou přispějí k širšímu přehledu v mezioborové spolupráci a ke zkvalitnění profesní činnosti.
Věříme, že Vás tematické zaměření akce zaujme, a že i Vy přispějete svou odborností ke kvalitnímu programu kongresu.

                             Těšíme se na Vaši účast a setkání s Vámi 

za programový výbor

prim. MUDr. Petr Nestrojil, CSc.
vedoucí lékař Traumateamu ČR  Programový výbor kongresu

prim. MUDr. Petr Nestrojil, CSc.
předseda programového výboru kongresu

Ing. Mgr. Zuzana Velebová
Fakultní nemocnice Brno, Odbor kvality, bezpečnosti a krizového řízení

Ing. Antonín Koukal
Fakultní nemocnice Brno, Odbor kvality, bezpečnosti a krizového řízení


Hlavní témata

Rizikové faktory v regionech a jejich řešení (připravenost na řešení havárií)
Dopravní situace v regionech a jejich důsledky
Cvičení IZS
Varia

Všeobecné informace

Místo konání

Hotel Myslivna, Nad Pisárkami 276/1, 623 00 Brno


Registrační poplatky

 

 

Do 3. března 2020

Na místě

Lékaři, státní správa a samospráva, akademici

Kč    850,-

Kč 1 000,-

NLZP

Kč    650,-

   800,-

Obchodní společnost

Kč 4 000,-

6 000,-

V registračním poplatku je zahrnuto vstupné na kongres, občerstvení v průběhu akce, kongresové materiály a DPH.


Doprava k místu konání

Motoristé: Mapka místa konání je umístěna zde.
Cestující MHD: autobusová linka č. 52, pro vyhledání spoje doporučujeme použít. služby


Oběd

Formou jednotného menu (polévka, hlavní jídlo, nápoj), cena Kč 150,- vč. DPH.
Zájemce o bezmasou / bezlepkovou stravu žádáme, aby svůj požadavek sdělili registrujícím osobám.


Akreditace

Kongres bude ohodnocen kredity České lékařské komory, dle platných předpisů. NLZP obdrží potvrzení o účasti.
Certifikáty se budou vydávat po ukončení kongresu.


Doprovodná výstava

Doprovodná výstava firem bude probíhat v těsné blízkosti přednáškového sálu.
V prostorách doprovodné výstavy bude umístěno občerstvení pro účastníky.
Máte-li zájem o prezentaci Vaší společnosti, kontaktujte organizátora kongresu
SYMMA, spol. s r.o., Aleš Martinek, e-mail: a.martinek@symma.cz, mobil: +420 607 650 654


Informace pro přednášející

Přednášku je možné přihlásit do 14. února 2020.
(abstrakt zadat po provedení registrace k aktivní účasti do administrace)

Vyrozumění o přijetí přednášky obdržíte e-mailem nejpozději do 21. února 2020.
(v případě prodloužení termínu pro přihlášení přednášky bude termín o vyrozumění posunut o 1 týden)

Kongresová technika: dataprojektor, PC, bezdrátová myš vč. laserpointu, náhledový monitor
Techniku je možné si vyzkoušet před zahájením kongresu nebo v průběhu přestávek.
Technik bude k dispozici po celou dobu konání konference v přednáškovém sále.

Prezentace, které od Vás převezme technik v přednáškovém sále, prosíme dodat na USB Flash disku.


Partneři

Generální partner
Vystavovatelé


Mediální partner

Kontakty

SYMMA, spol. s r.o., Bohunická 133/50, 619 00 Brno


Organizace konference, registrace
Aleš Martinek
Tel.: +420 607 650 654
E-mail: a.martinek@symma.cz


Fakturace, ubytování, organizace
Andrea Muchová
Tel.: +420 602 817 247
E-mail: a.muchova@symma.cz