III. mezioborový kongres

Spolupráce IZS při MU a katastrofách
– bezpečnost v regionech – cvičení vs. realita
28. února 2019
Brno, hotel Myslivna

Úvod

Vážené dámy a pánové,

dovolte, abych Vás jménem svým, ale i jménem programového výboru, co nejsrdečněji pozval k účasti na mezioborový kongres „Spolupráce IZS při MU a katastrofách“, který je v pořadí již třetí. Podtitulem třetího ročníku je „bezpečnost v regionech – cvičení vs. realita“. Akce se koná dne 28. února 2019 v kongresových prostorách hotelu Myslivna v Brně.
Hlavními tématy třetího ročníku jsou „Rizika v regionech a  jejich eliminace, Traumatologické plány krajů a nemocnic, Evakuační plány nemocnic, Mimořádné události - cvičení vs. praxe, Likvidace následků chemických a biologických MU, VNN – organizace péče v ČR, ošetření a transport postižených, Teroristické útoky - rizika, připravenost bezpečnostních složek, Migranti v ČR – příjem a zajištění následné a  zdravotní péče, Bezpečnost nemocnic, Mezikrajská spolupráce při MU a Varia“.
Druhého ročníku se zúčastnilo více než 200 odborníků zabývajících se problematikou krizového řízení. Našim cílem je podat účastníkům kongresu informace, které významnou měrou přispějí ke zkvalitnění profesní činnosti.
Spolu s programovým výborem kongresu věříme, že Vás tematické zaměření akce zaujme, a že i Vy přispějete svou odborností ke kvalitnímu programu kongresu.
                             Těšíme se na Vaši účast a setkání s Vámi 

za programový výbor

prim. MUDr. Petr Nestrojil, CSc.
vedoucí lékař Traumateamu ČR  Programový výbor kongresu

prim. MUDr. Petr Nestrojil, CSc.
předseda programového výboru kongresu

Ing. Mgr. Zuzana Velebová
Fakultní nemocnice Brno, Odbor kvality, bezpečnosti a krizového řízení

Ing. Antonín Koukal
Fakultní nemocnice Brno, Odbor kvality, bezpečnosti a krizového řízení


Hlavní témata

Rizika v regionech a jejich eliminace (CBRN, jaderné elektrárny, těžký průmysl, doprava)
Traumatologické plány krajů a nemocnic
Evakuační plány nemocnic
Mimořádné události - cvičení vs. praxe
Likvidace následků chemických a biologických MU
VNN – organizace péče v ČR, ošetření a transport postižených
Teroristické útoky - rizika, připravenost bezpečnostních složek
Migranti v ČR – příjem a zajištění následné a zdravotní péče
Bezpečnost nemocnic
Mezikrajská spolupráce při MU
Varia

PROGRAM

  28. února 2019

 

   8.00 – 12.00 hod

Registrace účastníků

     9.00 – 9.10 hod


Zahájení kongresu
MUDr. Roman Kraus, MBA, plk. Dr. Ing. Zdeněk Hanuška,
prim. MUDr. Petr Nestrojil, CSc.

   9.10 − 10.40 hod

  

Přednáškový blok I.
Předsednictvo: plk. Dr. Ing. Z. Hanuška, MUDr. R. Mezulianík

Typová činnost složek IZS STČ 16A/IZS Mimořádná událost                    15´
s podezřením na výskyt vysoce nakažlivé nemoci
plk. Dr. Ing. Z. Hanuška
GŘ HZS ČR, Odbor integrovaného záchranného systému 

Řešení mimořádné události Podezření na VNN v Jihomoravském kraji   20´
MUDr. Mezulianík  
Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o.           

Činnosť ZZS pri výskyte vysoko nebezpečnej nákazy                                10´
Mgr. M. Vernarcová
Operačné stredisko záchranej zdravotnej služby Slovenské republiky 

Nové Check Listy HN v praxi ZZS Kraje Vysočina                                       10´
MUDr. M. Pačiska  
Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, p.o.                    

Systém evakuace ve FN Brno                                                                        10´
Ing. J. Fiala
Fakultní nemocnice Brno

Diskuze

  10.40 – 10.55 hod

Coffee break / doprovodná výstava firem

  10.55 − 12.25 hod

Přednáškový blok II.
Předsednictvo: Mgr. P. Vodička, prim. MUDr. P. Nestrojil, CSc.

Řešení MU v jeskyních a podzemních systémech                                        15´
nprap. J. Buček1, L. Matuška2
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje1

Speologická záchranná služba České speologické společnosti SZS CSS2

Amatérská jeskyně 29.08. - 03.09.1970                                                        15´
prim. MUDr. P. Nestrojil, CSc. Gregor V.A.
Klinika úrazové chirurgie LF MU a TC Fakultní nemocnice Brno

Záchrana osoby v jeskyni před 20 lety                                                         10´
Ing. R. Pavlica 
Oblastní náčelník HS ČR Beskydy               

Záchrana chlapců z jeskyně Tcham Luang Nang Non                                 15´
Mgr. P. Vodička
Hasičský záchranný sbor hl.m. Prahy                       

Záchranná akce - Moravský kras 23.01.2016                                               10´
prim. MUDr. P. Nestrojil, CSc.
Klinika úrazové chirurgie LF MU a TC Fakultní nemocnice Brno

Diskuze

  12.25 – 13.30 hod

Oběd

  13.30 − 14.50 hod

Přednáškový blok III.
Předsednictvo: MUDr. S. Jelen, MUDr. R. Kaniok 

Evakuace z lanové dráhy – Buková hora dne  17..lenda 2019                    10´
Mgr. J. Hepnar1, Ing. Pavlica R.2
Oblastní náčelník HS ČR Orlické hory1, Oblastní náčelník HS ČR Beskydy2           

Role inspektora provozu v rámci mimořádné události                               15´
Mgr. Bc. A. Pojeta 
Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, p.o.

P155 Liberecká                                                                                               10´
MUDr. L. Langová
Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, p.o.

Zabijácké drogy na Ostravsku 2018                                                             10´
MUDr. S. Jelen, Bílek J., Staňková M., Šustek M. ,
Urgentní příjem FN Ostrava
Ústav soudního lékařství FN Ostrava
Urgentní příjem Městské nemocnice Ostrava 
           

Komunikace s problémovým pacientem v prostředí přednemocniční      15´
neodkladné péče
MUDr. R. Kaniok1,2, F. Novomeský3 , P. Kanioková Veselá4
Oddělení Anesteziologie a Resuscitace, Městská nemocnice Ostrava1 
Anesteziologicko-resuscitační oddělení, Nemocnice s poliklinikou Havířov2 
Ústav súdneho lekárstva a medicínskych expertíz Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzitná nemocnica Martin3
Dětské oddělení, Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj4
       

Diskuze

  14.50 – 15.00 hod

Coffee break / doprovodná výstava firem

  15.00 − 16.20 hod

Přednáškový blok IV.
Předsednictvo: MUDr. E. Tauchmanová E., Ing. D. Ralbovská

Cvičení IZS-poučíme se?                                                                                15´
MUDr. E. Tauchmanová
Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, p.o.

Prověřovací cvičení složek IZS “Železniční nehoda v tunelu Ejpovice“     15´
Ing. Ralbovská D., Ing. Kordík J., MUDr. Vidunová J.
Pracoviště krizové připravenosti Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje, p.o.
Fakulta biomedicínského inženýrství, ČVUT   

Cvičení ZZS HMP v roce 2018                                                                       15´
Bc. O. Šedivka, DiS.
Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy 
              

Evakuace ZOS ZZS HMP – cvičení                                                                 15´
Mgr. Tejkl M.,
Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy

Diskuze

  16.20 – 16.30 hod

Závěr kongresu

  16.30 – 17.00 hod

Výdej certifkátů

Všeobecné informace

Místo konání

Hotel Myslivna, Nad Pisárkami 276/1, 623 00 Brno


Registrační poplatky

 

 

Do 21. 2. 2019

Na místě

Lékaři, státní správa a samospráva, akademici

Kč 850,- vč. DPH

Kč 1 000,- vč. DPH

NLZP

Kč 650,- vč. DPH

   800,- vč. DPH

V registračním poplatku je zahrnuto vstupné na kongres, občerstvení v průběhu akce, kongresové materiály a DPH.

Oběd

Kč 120,- vč. DPH


Informace pro přednášející

Přednášku je možné přihlásit do 1. února 2019.
(abstrakt zadat po provedení registrace k aktivní účasti do administrace)

Vyrozumění o přijetí přednášky obdržíte e-mailem nejpozději do 8. února 2019.
(v případě prodloužení termínu pro přihlášení přednášky bude termín o vyrozumění posunut o 1 týden)

Kongresová technika: dataprojektor, PC, bezdrátová myš vč. laserpointu, náhledový monitor
Techniku je možné si vyzkoušet před zahájením kongresu nebo v průběhu přestávek.
Technik bude k dispozici po celou dobu konání konference v přednáškovém sále.

Prezentace, které od Vás převezme technik v přednáškovém sále, prosíme dodat na USB Flash disku.


Akreditace

Kongres bude ohodnocen kredity České lékařské komory, dle platných předpisů. NLZP obdrží potvrzení o účasti.
Certifikáty se budou vydávat po ukončení kongresu.


Doprava k místu konání

Motoristé: Mapka místa konání je umístěna zde.
Cestující MHD: autobusová linka č. 52, pro vyhledání spoje doporučujeme použít. služby

Oběd

Formou menu, cena Kč 120,- vč. DPH.
Zájemce o bezmasou / bezlepkovou stravu žádáme, aby svůj požadavek sdělili registrujícím osobám.


Doprovodná výstava

Doprovodná výstava firem bude probíhat v těsné blízkosti přednáškového sálu.
V prostorách doprovodné výstavy bude umístěno občerstvení pro účastníky.
Máte-li zájem o prezentaci Vaší společnosti, kontaktujte organizátora kongresu
SYMMA, spol. s r.o., Aleš Martinek, e-mail: a.martinek@symma.cz, mobil: +420 607 650 654


Partneři

VystavovateléMediální partner

Kontakty

SYMMA, spol. s r.o., Olomoucká 797/80, 617 00 Brno


Organizace konference, registrace
Aleš Martinek
Tel.: +420 607 650 654
E-mail: a.martinek@symma.cz


Fakturace, ubytování, organizace
Andrea Muchová
Tel.: +420 602 817 247
E-mail: a.muchova@symma.cz