Pozvánka

Sborník 2019

Pozvánka

Fotogalerie 2018

Pozvánka

Fotogalerie 2018

Generální partner

Partner

 

Vážení a milí kolegové,

dovolte mi, abych Vás co nejsrdečněji pozval k účasti na sedmý ročník Brněnského ORL dne. Akce je akreditovanou akcí ČLK a pořádána ve spolupráci s Českou společností otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP.

Odborný program bude sestaven z vyžádaných přednášek a bude zaměřen v prvním bloku na diagnostiku a léčbu spánkové apnoe a ve druhém bloku na poruchy polykání a onemocnění jícnu.

Nad odbornou akcí převzali záštitu MUDr. Martin Pavlík, Ph.D., DESA, EDIC, ředitel Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D., děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Věřím, že i sedmý ročník bude úspěšným pokračováním zavedené tradice, bude pro Vás obohacením nejen po stránce odborné, ale i společenské a bude vítanou příležitostí k přátelskému setkání v krásném prostředí historické budovy rektorátu Vysokého učení technického v Brně.

MUDr. Břetislav Gál, Ph.D.
přednosta Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku a
Fakultní nemocnice u sv. Anny a LF MU v Brně