Bioptická laboratoř s.r.o.
Ústav patologie LF MU a Fakultní nemocnice Brno

SVATOMARTINSKÝ SKLÍČKOVÝ SEMINÁŘ PATOLOGICKÝCH PRACOVIŠŤ
14. – 15. listopadu 2019
Mikulov, hotel Galant

Úvod

Vážené dámy a pánové,

dovolte, abychom Vás co nejsrdečněji pozvali do malebného městečka Mikulov na Svatomartinský sklíčkový seminář patologických pracovišť, který ve dnech 14. – 15. listopadu 2019 pořádají Bioptická laboratoř s.r.o. ve spolupráci s Ústavem patologie LF MU a Fakultní nemocnicí Brno.
Odborný program semináře bude sestaven z vyzvaných přednášek. Cílem semináře je podat účastníkům informace, které významnou měrou přispějí ke zkvalitnění profesní činnosti a odbornosti.

Věříme, že Vám bude možné se tohoto tradičního setkání ve svatomartinském období zúčastnit.

Těšíme se na naše setkání v Mikulově


prim. MUDr. Zdeněk Pavlovský                    prof. MUDr. Michal Michal
      Ústav patologie LF MU                            Bioptická laboratoř s.r.o.
a Fakultní nemocnice Brno                                                                

Časový plán semináře

  14. listopadu 2019

 

  10.00 – 13.00 hod

Registrace účastníků

  12.45 – 13.00 hod

Zahájení semináře

  13.00 − 14.30 hod

Přednáškový blok I.

  14.30 – 15.00 hod

Coffee break

  15.00 − 16.30 hod

Přednáškový blok II.

  16.30 – 17.00 hod

Coffee break

  17.00 − 18.30 hod

Přednáškový blok III.

  19.00 – 23.00 hod

Společenský večer

  15. listopadu 2019

 

    9.00 − 10.30 hod

Sklíčkový seminář I.

  10.30 – 11.00 hod

Coffee break

  11.00 − 12.30 hod

Sklíčkový seminář II.

  12.30 – 12.45 hod

Závěr semináře

  12.45 – 14.00 hod

Oběd

Všeobecné informace


Místo konání

Hotel Galant, Mlýnská 2, 692 01 Mikulov


Registrační poplatky

Registrační poplatek činí Kč 1 250,- vč. DPH.
V registračním poplatku je zahrnuto vstupné na seminář, oběd, občerstvení v průběhu semináře,
seminární materiály, vstupenka na společenský večer a DPH.

 

Parkování

Možnost parkování na hotelovém parkovišti. Kapacita parkovacích míst je omezena.


Registrace účastníků

14. listopadu 2019           10.00 – 13.00 hod
15. listopadu 2019             8.00 – 10.00 hod
Registrující osoby Vám rádi sdělí Vaše event. dotazy.

Materiály

Při registraci obdržíte jmenovku, konferenční set a program semináře.


Oběd

Obědy formou menu se vydávají v hotelové restauraci dne 15. listopadu 2019 oproti stravenkám, které obdržíte při registraci.
Zájemce o bezmasou/bezlepkovou stravu žádáme, aby svůj požadavek sdělili registrujícím osobám.
Cena za oběd je zahrnuta v registračním poplatku.


Společenský večer

Společenský večer formou rautu se koná dne 14. listopadu 2019 ve vinném sklepě hotelu Galant.
Vstupenka na společenský večer je zahrnuta v registračním poplatku.


Partneři


Hlavní partner semináře


Partneři semináře


Kontakty

SYMMA, spol. s r.o., Bohunická 133/50, 619 00 Brno


Organizace konference, registrace
Aleš Martinek
Tel.: +420 607 650 654
E-mail: a.martinek@symma.cz


Fakturace, ubytování, organizace
Andrea Muchová
Tel.: +420 602 817 247
E-mail: a.muchova@symma.cz