Bioptická laboratoř s.r.o.
Ústav patologie LF MU a Fakultní nemocnice Brno

SKLÍČKOVÝ SEMINÁŘ
PATOLOGICKÝCH PRACOVIŠŤ
8. – 9. října 2020
Lednice u Břeclavi, hotel Galant

Vzhledem k epidemiologické situaci a rozhodnutí pořadatele je akce zrušena.
Registrační poplatek, pokud jste již uhradili, Vám bude vrácen v plné výši.

Úvod

Vážené dámy a pánové,

dovolte, abychom Vás co nejsrdečněji pozvali na tradiční Sklíčkový seminář patologických pracovišť, který se koná ve dnech 8. – 9. října 2020 v malebném městečku Lednice u Břeclavi. Seminář je pořádán Bioptickou laboratoří s.r.o. ve spolupráci s Ústavem patologie LF MU a Fakultní nemocnicí Brno.

Odborný program semináře bude sestaven z vyzvaných přednášek. Součástí odborného programu bude posterová sekce, do které může přispět svojí odborností každý účastník semináře. Cílem pořadatelů je podat účastníkům informace, které významnou měrou přispějí ke zkvalitnění profesní činnosti.

Věříme, že Vám bude možné se tohoto tradičního setkání zúčastnit.

Těšíme se na naše setkání v Lednici u Břeclavi

prim. MUDr. Zdeněk Pavlovský                    prof. MUDr. Michal Michal
      Ústav patologie LF MU                            Bioptická laboratoř s.r.o.
a Fakultní nemocnice Brno                                            


Přednášky

Vaskulární léze prsu
Kinkor Z.

Novinky v nádorech měkkých tkání
Michal M.

Genetická klasifikace melanomů
Kazakov DV.

Možnostiidentifikacekolorektálníchkarcinomu s kinázovýmifúzemi
Daum O.

NRG1 transkolované karcinomy
Ondič O.

Geneticky definovanenadory ledvin: Může něco nabídnout klasický patolog?
Hes O.

Imunoprofil a molekulárně genetické vlastnosti vybraných nádorů slinných žláz s extenzivní onkocytárnímetaplázií
Skálová A., Baněčková M.

Molekulární klasifikace nádorů endometria a ovaria
Michal M.

SMILE děložního hrdla - přehled problematiky
Kinkorová I.

Imunoprofil a molekulárně genetické vlastnosti polymorfního adenokarcinomu (PAC) a kribriformního adenokarcinomu (CASG) slinných žláz: jde o odlišné jednotky!
Skálová A.

Novinky a úskalí v nové WHO klasifikacinádorů GIT
Daum O.

Ploché léze v urotelu: nomenklatura, diferenciální diagnostika, biologické chovaní
Pivovarčíková K.

Časový plán semináře

  8. října 2020

 

  10.00 – 13.00 hod

Registrace účastníků

  12.45 – 13.00 hod

Zahájení semináře

  13.00 − 14.30 hod

Přednáškový blok I.

  14.30 – 15.00 hod

Coffee break

  15.00 − 16.30 hod

Přednáškový blok II.

  16.30 – 17.00 hod

Coffee break

  17.00 − 18.30 hod

Přednáškový blok III.

  19.00 – 23.00 hod

Společná večeře

  9. října 2020

 

    9.00 − 10.30 hod

Sklíčkový seminář I.

  10.30 – 11.00 hod

Coffee break

  11.00 − 12.30 hod

Sklíčkový seminář II.

  12.30 – 12.45 hod

Závěr semináře

  12.45 – 14.00 hod

Oběd

Všeobecné informace


Místo konání

Hotel Galant, 21. dubna 657, 691 44, Lednice


Registrační poplatky

Registrační poplatek činí Kč 1 200,- / EUR 50,- vč. DPH.
V registračním poplatku je zahrnuto vstupné na seminář, občerstvení v průběhu semináře,
seminární materiály, společná večeře a DPH.

 
Posterová sekce

Příspěvek do posterové sekce je možné přihlásit do 15. září 2020 přes registrační formulář.
Formát posteru A0.


Parkování

Možnost parkování na hotelovém parkovišti nebo na veřejném parkovišti před hotelem.


Registrace účastníků

8. října 2020           10.00 – 13.00 hod
9. října 2020             8.00 – 10.00 hod
Registrující osoby Vám rádi sdělí Vaše event. dotazy.

Materiály

Při registraci obdržíte jmenovku, konferenční set a program semináře.


Oběd

Obědy formou menu se vydávají v hotelové restauraci dne 9. října 2020 oproti stravenkám, které obdržíte při registraci.
Zájemce o bezmasou / bezlepkovou stravu žádáme, aby svůj požadavek sdělili registrujícím osobám.


Akreditace

Seminář bude zařazen v centrální evidenci vzdělávacích akcí České lékařské komory a bude ohodnocen kredity dle platných předpisů.

Partneři


Partneři semináře


Vystavovatelé


Kontakty

SYMMA, spol. s r.o., Bohunická 133/50, 619 00 Brno


Organizace konference, registrace
Aleš Martinek
Tel.: +420 607 650 654
E-mail: a.martinek@symma.cz


Fakturace, ubytování, organizace
Andrea Muchová
Tel.: +420 602 817 247
E-mail: a.muchova@symma.cz