Klinika radiologie a nukleární medicíny LF MU
a Fakultní nemocnice Brno


XXIII. KONFERENCE
RADIOLOGICKÝCH ASISTENTŮ
8. – 9. prosince 2023
hotel Galant, Lednice u Břeclavi

Úvod

Vážené dámy a pánové,

dovolte, abychom Vás co nejsrdečněji pozvali k účasti na tradiční „Konferenci radiologických asistentů“, která tentokrát proběhne v době vánočního adventu, a to ve dnech 8. – 9. prosince 2023 v hotelu Galant v Lednici u Břeclavi.

Odborný program konference bude sestaven jak z vyzvaných tak i přihlášených sdělení. Druhý den odborného programu bude věnován edukačním testům. Zajímavou kazuistikou či volným sdělením z praxe může obohatit odborný program každý účastník konference.

Našim cílem je uspořádat nejen odbornou konferenci, ale i přátelské setkání, kde informace o novinkách a trendech budou diskutovány nejen formou přednášek, ale především formou diskuzí, které budou probíhat nejen v rámci odborných sekcí, ale i formou kuloárních diskuzí.

Konference je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, dle §54, odst.1., písm.e) zákona č. 96/2004 Sb. Po ukončení konference obdrží každý účastník potvrzení o účasti.

Těšíme se na Vaši účast a setkání s Vámi

Mgr. Martin Buček
Klinika radiologie a nukleární medicíny LF MU
a Fakultní nemocnice Brno

Časový plán KONFERENCE

  8. prosince 2023

 

  12.00 – 13.00 hod

Registrace účastníků

  13.00 – 13.10 hod

Zahájení konference

  13.10 – 15.00 hod

Přednáškový blok I.

  15.00 – 15.30 hod

Coffee break

  15.30 – 17.30 hod

Přednáškový blok II.

  20.00 – 24.00 hod

Společná večeře

  9. prosince 2023

 

    9.00 – 10.30 hod

Přednáškový blok III.

  10.30 – 11.00 hod

Coffee break

  11.00 – 12.30 hod

Přednáškový blok IV.

  12.30 – 12.40 hod

Výdej certifikátů

-->

Všeobecné informace

Místo konání

Hotel Galant, 21. dubna 657, 691 44 Lednice


Registrační poplatky

Aktivní účast

(první autor přednášky)

bez poplatku

Pasivní účast

(posluchači)

Kč 990,- / EUR 43,-

Společenský večer

Kč 250,- / EUR 12,-

V registračním poplatku je zahrnuto vstupné na konferenci,
občerstvení v průběhu akce, konferenční materiály a DPH.


Důležití data

Ukončení registrace k aktivní účasti (přihlášení přednášky)   10. listopadu 2023

Vyrozumění o zařazení přednášky obdržíte do                      15. listopadu 2023


Doprava k místu konání

Motoristé: mapku místa konání najdete zde

Cestující MHD: informace o spojích najdete zde

Registrace účastníků

   8. prosince 2023      12.00 – 14.00 hod

   9. prosince 2023        8.00 – 10.00 hod

Doprovodná výstava firem

Doprovodná výstava firem bude probíhat po celou dobu konání konference v přilehlých prostorách přednáškového sálu.


Společenský večer

Společenský večer se bude konat dne 8. prosince 2023 od 20.00 hod. v hotelu Galant Lednice.
Vstupné Kč 250,- / osoba.


Partneři


Partner konference


Kontakty

SYMMA, spol. s r.o., Bohunická 133/50, 619 00 Brno


Organizace konference, registrace
Aleš Martinek
Tel.: +420 607 650 654
E-mail: a.martinek@symma.cz


Fakturace, ubytování, organizace
Andrea Muchová
Tel.: +420 602 817 247
E-mail: a.muchova@symma.cz