Klinika radiologie a nukleární medicíny LF MU a Fakultní nemocnice Brno


Vojenská nemocnice Olomouc, Radiodiagnostické oddělení


XXII. KONFERENCE
RADIOLOGICKÝCH ASISTENTŮ
9. – 10. prosince 2022,
hotel Galant, Lednice u Břeclavi

Úvod

Vážené dámy a pánové,

dovolte, abychom Vás co nejsrdečněji pozvali k účasti na tradiční „Konferenci radiologických asistentů“, která tentokrát proběhne v době adventu a to ve dnech 9. – 10. prosince 2022 v hotelu Galant v Lednici u Břeclavi.

Odborný program konference bude sestaven jak z vyzvaných tak i přihlášených sdělení. Druhý den odborného programu bude věnován edukačním testům. Zajímavou kazuistikou či volným sdělením z praxe může obohatit odborný program každý účastník konference.

Našim cílem je uspořádat nejen odbornou konferenci, ale i přátelské setkání, kde informace o novinkách a trendech budou diskutovány nejen formou přednášek, ale především formou diskuze, která bude probíhat nejen v rámci odborných sekcí, ale i formou kuloárních diskuzí.

Konference je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, dle §54, odst.1., písm.e) zákona č. 96/2004 Sb. Po ukončení konference obdrží každý účastník potvrzení o účasti.

Těšíme se na Vaši účast a setkání s Vámi

Mgr. Martin Buček
Klinika radiologie a nukleární medicíny LF MU
a Fakultní nemocnice Brno

Mgr. Tomáš Tichý
Vojenská nemocnice Olomouc,
Radiodiagnostické oddělení


Všeobecné informace

Místo konání

Hotel Galant, 21. dubna 657, 691 44 Lednice


Registrační poplatky

Aktivní účast

(první autor přednášky)

bez poplatku

Pasivní účast

(posluchači)

Kč 990,- / EUR 43,-

Společenský večer

Kč 250,- / EUR 12,-

V registračním poplatku je zahrnuto vstupné na konferenci,
občerstvení v průběhu akce, konferenční materiály a DPH.


Registrace účastníků

   9. prosince 2022      12.00 – 14.00 hod

10. prosince 2022        8.00 – 10.00 hod

Doprovodná výstava firem

Doprovodná výstava firem bude probíhat po celou dobu konání konference v přilehlých prostorách přednáškového sálu.


Společenský večer

Společenský večer se bude konat dne 9. prosince 2022 od 20.00 hod. v hotelu Galant Lednice.
Vstupné Kč 250,- / osoba.


Partneři


Hlavní partneři konference

Partneři konference
Kontakty

SYMMA, spol. s r.o., Bohunická 133/50, 619 00 Brno


Organizace konference, registrace
Aleš Martinek
Tel.: +420 607 650 654
E-mail: a.martinek@symma.cz


Fakturace, ubytování, organizace
Andrea Muchová
Tel.: +420 602 817 247
E-mail: a.muchova@symma.cz