XX. konference radiologických asistentů
8. – 9. listopadu 2019
Lednice, hotel Galant

Úvod

Vážené dámy a pánové,

dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat k účasti do malebného městečka Lednice do hotelu Galant na jubilejní „Konferenci radiologických asistentů“, která je v pořadí již dvacátá. Akci ve dnech 8. – 9. listopadu 2019 pořádá Klinika radiologie a nukleární medicíny LF MU a Fakultní nemocnice Brno.
Hlavní téma „VARIA“, které se stalo evergreenem tohoto setkání, není třeba představovat. Odborný program konference bude sestaven jak z přihlášených tak i vyzvaných sdělení. Našim cílem je podat účastníkům konference informace, které významnou měrou přispějí ke zkvalitnění profesní činnosti.
Konference bude zařazena v centrální evidenci vzdělávacích akcí Společnosti radiologických asistentů. Každý účastník obdrží po ukončení akce potvrzení o účasti, které bude nedílnou součástí rámce celoživotního vzdělávání.

Těšíme se na Vaši účast a setkání s Vámi

Mgr. Martin Buček
Klinika radiologie a nukleární medicíny LF MU
a Fakultní nemocnice Brno

Časový plán konference

  8. listopadu 2019

 

  12.00 – 13.00 hod

Registrace účastníků

  13.00 – 13.10 hod

Zahájení konference

  13.10 − 15.00 hod

Přednáškový blok I.

  15.00 – 15.30 hod

Coffee break

  15.30 − 17.30 hod

Přednáškový blok II.

  20.00 – 24.00 hod

Společenský večer

  9. listopadu 2019

 

  9.00 − 10.30 hod

Přednáškový blok III.

  10.30 – 11.00 hod

Coffee break

  11.00 − 12.30 hod

Přednáškový blok IV.

  12.30 – 12.40 hod

Výdej certifikátů

Všeobecné informace

Místo konání

Hotel Galant, 21. dubna 657, 691 44 Lednice


Registrační poplatky

 

Aktivní účast
(první autor přednášky)

bez poplatku

Pasivní účast
(posluchači)

Kč 800,-

Společenský večer


Kč 150,-


V registračním poplatku je zahrnuto vstupné na konferenci,
občerstvení v průběhu akce, konferenční materiály a DPH.Informace pro přednášející

Ukončení registrace k aktivní účasti 8. října 2019.
Vyrozumění o přijetí Vaší přednášky obdržíte nejpozději do 22. října 2019

Doprava k místu konání

Motoristé: mapku místa konání najdete zde
Cestující MHD: informace o spojích najdete zde

Registrace účastníků

8. listopadu 2019      12.00 – 14.00 hod
9. listopadu 2019        8.00 – 10.00 hod

Doprovodná výstava firem

Doprovodná výstava firem bude probíhat po celou dobu konání konference v přilehlých prostorách přednáškového sálu.

Společenský večer

Společenský večer se bude konat dne 8. listopadu 2019 od 20.00 hod. v Hotelu Galant Lednice. Vstupné Kč 150,- / osoba.


Partneři konference
Kontakty

SYMMA, spol. s r.o., Olomoucká 797/80, 617 00 Brno


Organizace konference, registrace
Aleš Martinek
Tel.: +420 607 650 654
E-mail: a.martinek@symma.cz


Fakturace, ubytování, organizace
Andrea Muchová
Tel.: +420 602 817 247
E-mail: a.muchova@symma.cz