Klinika radiologie a nukleární medicíny LF MU a Fakultní nemocnice Brno
Městská nemocnice Ostrava, p.o., Oddělení radiologie a zobrazovacích metod
a
Vojenská nemocnice Olomouc, Radiodiagnostické oddělení

XXI. konference radiologických asistentů
4. – 5. prosince 2020,
hotel Galant, Lednice u Břeclavi

Vzhledem k epidemiologické situaci a rozhodnutí pořadatele je akce zrušena.
Registrační poplatek, pokud jste již uhradili, Vám bude vrácen v plné výši.

ZMĚNA TERMÍNU KONÁNÍ KONFERENCE:
z organizačních důvodů jsme byli nuceni z původně plánovaného termínu 27. – 28. listopadu 2020
přesunout konferenci na 4. – 5. prosince 2020.
Místo konání zůstává bezezměny.


Úvod

Vážené dámy a pánové,

dovolte, abychom Vás co nejsrdečněji pozvali do malebného městečka Lednice do hotelu Galant na „Konferenci radiologických asistentů“, která je v pořadí již dvacátáprvní. Akci ve dnech 4. – 5. prosince 2020 pořádá Klinika radiologie a nukleární medicíny LF MU a Fakultní nemocnice Brno, Městská nemocnice Ostrava, p.o., Oddělení radiologie a zobrazovacích metod a Vojenská nemocnice Olomouc, Radiodiagnostické oddělení.
Stejně jako v loňských letech i letos je hlavním tématem konference „VARIA“, první den odborného programu bude sestaven jak z vyzvaných tak i přihlášených sdělení. Druhý den konference bude věnován edukačním testům.
Našim cílem je podat účastníkům konference informace, které významnou měrou přispějí ke zkvalitnění profesní činnosti.
Konference je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, dle §54, odst.1., písm.e) zákona č. 96/2004 Sb. Po ukončení konference obdrží každý účastník potvrzení o účasti.

Těšíme se na Vaši účast a setkání s Vámi

Mgr. Martin Buček
Klinika radiologie a nukleární medicíny LF MU
a Fakultní nemocnice Brno

Bc. Marek Novák
Městská nemocnice Ostrava, p.o.
Oddělení radiologie a zobrazovacích metod

Bc. Tomáš Tichý
Vojenská nemocnice Olomouc,
Radiodiagnostické oddělení

Časový plán KONFERENCE

  4. prosince 2020

 

  12.00 – 13.00 hod

Registrace účastníků

  13.00 – 13.10 hod

Zahájení konference

  13.10 – 15.00 hod

Přednáškový blok I.

  15.00 – 15.30 hod

Coffee break

  15.30 – 17.30 hod

Přednáškový blok II.

  19.00 – 23.00 hod

Společná večeře

  5. prosince 2020

 

    9.00 – 10.30 hod

Přednáškový blok III.

  10.30 – 11.00 hod

Coffee break

  11.00 – 12.30 hod

Přednáškový blok IV.

  12.30 – 12.40 hod

Výdej certifikátů


Všeobecné informace

Místo konání

Hotel Galant, 21. dubna 657, 691 44 Lednice


Registrační poplatky

Aktivní účast

(první autor přednášky)

bez poplatku

Pasivní účast

(posluchači)

Kč 800,- / EUR 33,-

Společenský večer

Kč 150,- / EUR 7,-

V registračním poplatku je zahrnuto vstupné na konferenci,
občerstvení v průběhu akce, konferenční materiály a DPH.


Informace pro přednášející

Ukončení registrace k aktivní účasti (přihlášení přednášky) 27. října 2020.

Vyrozumění o přijetí Vaší přednášky obdržíte nejpozději do 3. listopadu 2020.

Audiovizuální technika: dataprojektor, PC, bezdrátová myš vč. laserpointu.

Prezentace, které od Vás převezme technická obsluha v přednáškovém sále, prosíme dodat na USB Flash disku.

Doprava k místu konání

Motoristé: mapku místa konání najdete zde

Cestující MHD: informace o spojích najdete zde

Registrace účastníků

4. prosince 2020      12.00 – 14.00 hod

5. prosince 2020        8.00 – 10.00 hod

Doprovodná výstava firem

Doprovodná výstava firem bude probíhat po celou dobu konání konference v přilehlých prostorách přednáškového sálu.


Společenský večer

Společenský večer se bude konat dne 4. prosince 2020 od 20.00 hod. v Hotelu Galant Lednice. Vstupné Kč 150,- / osoba.


Partneři konference

Kontakty

SYMMA, spol. s r.o., Bohunická 133/50, 619 00 Brno


Organizace konference, registrace
Aleš Martinek
Tel.: +420 607 650 654
E-mail: a.martinek@symma.cz


Fakturace, ubytování, organizace
Andrea Muchová
Tel.: +420 602 817 247
E-mail: a.muchova@symma.cz