Klinika radiologie a nukleární medicíny LF MU
a Fakultní nemocnice Brno

XXI. KONFERENCE RADIOLOGICKÝCH ASISTENTŮ
25. – 26. února 2022,
hotel Galant, Mikulov

Úvod

Vážené dámy a pánové,

vracíme se k našemu pozvání na tradiční konferenci radiologických asistentů, která měla proběhnout v prosinci v loňském roce v hotelu Galant v Lednici u Břeclavi. Vzhledem k epidemiologické situaci jsme byli nuceni akci přesunout na rok 2022.
Dámy a pánové, dovolte, abychom Vás co nejsrdečněji pozvali k účasti na XXI. konferenci radiologických asistentů, která proběhne ve dnech 25. – 26. února 2022 v hotelu Galant v Mikulově.

Stejně jako v loňských letech i letos je hlavním tématem konference „VARIA“, první den odborného programu bude sestaven jak z vyzvaných tak i přihlášených sdělení. Druhý den konference bude věnován edukačním testům.
Našim cílem je uspořádat nejen odbornou konferenci, ale i přátelské setkání, kde informace o novinkách a trendech významnou měrou přispějí ke zkvalitnění profesní činnosti.

Konference je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, dle §54, odst.1., písm.e) zákona č. 96/2004 Sb. Po ukončení konference obdrží každý účastník potvrzení o účasti.

Těšíme se na Vaši účast a setkání s VámiMgr. Martin Buček
Klinika radiologie a nukleární medicíny LF MU
a Fakultní nemocnice Brno

Časový plán KONFERENCE

  25. února 2022

 

  12.00 – 13.00 hod

Registrace účastníků

  13.00 – 13.10 hod

Zahájení konference

  13.10 – 15.00 hod

Přednáškový blok I.

  15.00 – 15.30 hod

Coffee break

  15.30 – 17.30 hod

Přednáškový blok II.

  20.00 – 24.00 hod

Společenský večer

  26. února 2022

 

    9.00 – 10.30 hod

Přednáškový blok III.

  10.30 – 11.00 hod

Coffee break

  11.00 – 12.30 hod

Přednáškový blok IV.

  12.30 – 12.40 hod

Výdej certifikátů


Všeobecné informace

Místo konání

Hotel Galant, Mlýnská 2, 692 01 Mikulov


Registrační poplatky

Aktivní účast

(první autor přednášky)

bez poplatku

Pasivní účast

(posluchači)

Kč 990,- / EUR 43,-

Společenský večer

Kč 250,- / EUR 12,-

V registračním poplatku je zahrnuto vstupné na konferenci,
občerstvení v průběhu akce, konferenční materiály a DPH.


Registrace účastníků

25. února 2022      12.00 – 14.00 hod

26. února 2022        8.00 – 10.00 hod

Doprovodná výstava firem

Doprovodná výstava firem bude probíhat po celou dobu konání konference v přilehlých prostorách přednáškového sálu.


Společenský večer

Společenský večer se bude konat dne 25. února 2022 od 20.00 hod. v hotelu Galant.


Kontakty

SYMMA, spol. s r.o., Bohunická 133/50, 619 00 Brno


Organizace konference, registrace
Aleš Martinek
Tel.: +420 607 650 654
E-mail: a.martinek@symma.cz


Fakturace, ubytování, organizace
Andrea Muchová
Tel.: +420 602 817 247
E-mail: a.muchova@symma.cz