XIX. konference radiologických asistentů
15. – 16. března 2019
Lednice, hotel Galant

Úvod

Vážené dámy a pánové,

stejně jako v loňském roce tak i letos si Vás dovolujeme co nejsrdečněji pozvat do malebného městečka Lednice na Moravě do hotelu Galant na tradiční „Konferenci radiologických asistentů“, kterou pořádá Klinika radiologie a nukleární medicíny LF MU a Fakultní nemocnice Brno.
První den odborného programu bude věnován navigaci v traumatologii, druhý den volným sdělením. Našim cílem je podat účastníkům konference informace, které významnou měrou přispějí ke zkvalitnění profesní činnosti.
Konference bude zařazena v centrální evidenci vzdělávacích akcí Společnosti radiologických asistentů. Každý účastník obdrží po ukončení akce potvrzení o účasti, které bude nedílnou součástí rámce celoživotního vzdělávání.

Těšíme se na Vaši účast a setkání s Vámi

Mgr. Martin Buček
Klinika radiologie a nukleární medicíny LF MU
a Fakultní nemocnice Brno

Program

  15. března 2019

 

  12.00 – 13.00 hod

Registrace účastníků

  13.00 – 13.10 hod

Zahájení konference

  13.10 − 15.00 hod

Přednáškový blok I.
Vyhlášeni „Toour les exposants“
Buček M. Kotek M.

FUJIFILM - Novinky z ECR 2019
Pařízek R.

Zobrazovací technologie v radiodiagnostice, návazující magisterský studijní program na  FZV UP v Olomouci – e-poster
Pokorná J.

Štandardný postup pre nenádorovú rádioterapiu – rtg terapia e-poster
Matulová E.

Radiačné techniky v liečbe karcinómu prsníka po prsník záchovnej operácii na KRO OÚSA e-poster
Kendiová I.

Léčba mozkových metastáz na LGK
Vránová A.

Léčba mozkových metastáz na LGK
Grolmusová A.

Radioterapia v liečbe hepatokarcinómu a cholangiocelulárneho karcinómu
Lučenič A.

Typy verifikací a jejich vyhodnocení u nádorů v oblasti pánve
Bučková Z., Jančová K.

  15.00 – 15.30 hod

Coffee break

  15.30 − 17.30 hod

Přednáškový blok II.

Vzpomínky na minulost
Scheuerová J.

T06.8
Capulič I., Peprník K., Pomaki M. - FN Ostrava

Diagnostika mozkové smrti z pohledu nukleární medicíny – Holíková H.
MR v traumatologii
Bučková S.

Endovaskulární řešení cévních traumat
Capulič I., Czerný D.

Sálová navigace s využitím radiodiagnostických metod
Molek L.

  20.00 – 24.00 hod

Společenský večer

  16. března 2019

 

  9.30 − 12.30 hod

Přednáškový blok III.

Národní radiologické standardy po novelizaci
Vítek P.

Všechno co jste chtěli vědět o stentech a báli se zeptat
Kotek M.

Test radiační ochrany
Buček M., Vitek P., Bučková S.

Vyhodnocení testu
Buček M., Vítek P.

„Toour les exposants“ – vyhodnocení
Buček M., Kotek M., Bučková S.

Vária
Buček M.

  12.30 hod

Závěr konference a výdej certifikátů

Všeobecné informace

Místo konání

Hotel Galant, 21. dubna 657, 691 44 Lednice


Registrační poplatky

 

Aktivní účast
(první autor přednášky)

nehradí registrační poplatek

Pasivní účast
(posluchači)

Kč 750,-

Společenský večer

15. března 2019

Kč 150,-


V registračním poplatku je zahrnuto vstupné na konferenci,
občerstvení v průběhu akce, konferenční materiály a DPH.Doprava k místu konání

Motoristé: mapku místa konání najdete zde
Cestující MHD: informace o spojích najdete zde

Registrace účastníků

15. března 2019      12.00 – 14.00 hod
16. března 2019        8.00 – 10.00 hod

Doprovodná výstava firem

Doprovodná výstava firem bude probíhat po celou dobu konání konference v přilehlých prostorách přednáškového sálu.

Společenský večer

Společenský večer se bude konat dne 15. března 2019 od 20.00 hod. v Hotelu Galant Lednice. Vstupné Kč 150,- / osoba.


Úbytování

Hotel Galant Lednice
21. dubna 657
691 44 Lednice
tel: +420 519 340 130
mobil: +420 608 968 388
lednice.galant.cz


Ubytování si zajišťuje každý účastník individuálně.

Rezervační formulář najdete zde

Partneři konferenceKontakty

SYMMA, spol. s r.o., Olomoucká 797/80, 617 00 Brno


Organizace konference, registrace
Aleš Martinek
Tel.: +420 607 650 654
E-mail: a.martinek@symma.cz


Fakturace, ubytování, organizace
Andrea Muchová
Tel.: +420 602 817 247
E-mail: a.muchova@symma.cz