XXI. konference radiologických asistentů
13. – 14. března 2020
Lednice, hotel Galant


Úvod

Vážené dámy a pánové,

dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat k účasti do malebného městečka Lednice do hotelu Galant na „Konferenci radiologických asistentů“, která je v pořadí již dvacátáprvní. Akci ve dnech 13. – 14. března 2020 pořádá Klinika radiologie a nukleární medicíny LF MU a Fakultní nemocnice Brno.
Odborný program konference bude sestaven jak z přihlášených tak i vyzvaných volných sdělení. Našim cílem je podat účastníkům konference informace, které významnou měrou přispějí ke zkvalitnění profesní činnosti.
Konference bude zařazena v centrální evidenci vzdělávacích akcí Společnosti radiologických asistentů. Každý účastník obdrží po ukončení akce potvrzení o účasti, které bude nedílnou součástí rámce celoživotního vzdělávání.

Těšíme se na Vaši účast a setkání s Vámi

Mgr. Martin Buček
Klinika radiologie a nukleární medicíny LF MU
a Fakultní nemocnice Brno

PROGRAM konference

  13. března 2020

 

  11.00 – 12.00 hod

Registrace účastníků

  13.00 − 15.00 hod

Přednáškový blok I.

Zahájení konference / vyhlášeni „Toour les exposants“
Bučková S., Buček M., Kotek M.

Diagnostika nádorových onemocnění pomocí 111In – Pentetreotidu
Holíková H.

Diagnostika neuroendokrinních nádorů pomocí 123I – MIBG
Breznická O.

Rentgenová terapie včera a dnes
Dušková R.

Simulátory v radioterapii (modernizace pracoviště v ČB)
Stýblová E.

  15.00 – 15.30 hod

Coffee break

  15.30 − 17.30 hod

Přednáškový blok II.

Permanentní brachyterapie prostaty
Doležel J., Klečková N.

Peroperační skiaskopie při hluboké mozkové stimulaci
Schmitt M.

Možnosti navigace u intervencí pod CT
Kotek M.

Gravidita a lékařské ozáření
Vítek P.

(Ne)bezpečí při lékařském ozáření v době těhotenství. Ochranné stínění - ano či ne?
Vítek P.

  20.00 – 24.00 hod

Společenský večer

  14. března 2020

 

  9.30 − 12.30 hod

Přednáškový blok III.

Vše a ještě mnohem více o spektrálním CT
Molek L.

Vědomostní test
Bučková S., Vítek P., Buček M.

Vyhodnocení testu 
Buček M., Vítek P., Bučková S.

„Toour les exposants“ – vyhodnocení 
Buček M., Kotek M., Bučková S.

Vária 
Buček M., Bučková S.

  12.30 hod

Závěr konference
– předání potvrzení o absolvování

 

Všeobecné informace

Místo konání

Hotel Galant, 21. dubna 657, 691 44 Lednice


Registrační poplatky

 

Aktivní účast
(první autor přednášky)

bez poplatku

Pasivní účast
(posluchači)

Kč 800,-

Společenský večer


Kč 150,-


V registračním poplatku je zahrnuto vstupné na konferenci,
občerstvení v průběhu akce, konferenční materiály a DPH.Informace pro přednášející

Ukončení registrace k aktivní účasti 26. února 2020.
Vyrozumění o přijetí Vaší přednášky obdržíte nejpozději do 28. února 2020.

Doprava k místu konání

Motoristé: mapku místa konání najdete zde
Cestující MHD: informace o spojích najdete zde

Registrace účastníků

13. března 2020      12.00 – 14.00 hod
14. března 2020        8.00 – 10.00 hod

Doprovodná výstava firem

Doprovodná výstava firem bude probíhat po celou dobu konání konference v přilehlých prostorách přednáškového sálu.

Společenský večer

Společenský večer se bude konat dne 13. března 2020 od 20.00 hod. v Hotelu Galant Lednice. Vstupné Kč 150,- / osoba.


Partneři konference

Kontakty

SYMMA, spol. s r.o., Bohunická 133/50, 619 00 Brno


Organizace konference, registrace
Aleš Martinek
Tel.: +420 607 650 654
E-mail: a.martinek@symma.cz


Fakturace, ubytování, organizace
Andrea Muchová
Tel.: +420 602 817 247
E-mail: a.muchova@symma.cz