Mezioborový kongres

Sdružení ambulantních specialistů

„Lékař v centru zájmu lékaře“

9. – 10. června 2023
Mikulov, hotel Galant                                

Úvod

Vážené dámy a pánové,

dovolte, abych Vás pozval k účasti na kongres Sdružení ambulantních specialistů, který se koná ve dnech 9. – 10. června 2023 v kongresových prostorách hotelu Galant v malebném městečku Mikulov.

Hlavním tématem kongresu je „Lékař v centru zájmu lékaře aneb Co my sami  můžeme zlepšit v primární prevenci u sebe sama“. Odborný program bude sestaven z vyzvaných sdělení napříč ambulantních oborů. Našim cílem je uspořádat odborný kongres, který přinese účastníkům širší přehled a orientaci v mezioborové spolupráci.

Kongres bude zařazen v centrální evidenci vzdělávacích akcí České lékařské komory a bude ohodnocen kredity dle platných předpisů.

Věříme, že Vám bude možné s akce zúčastnit

Těšíme se na Vaši účast a setkání s Vámi

MUDr. Zorjan Jojko
předseda
Sdružení ambulantních specialistů ČR z.s.


Programový výbor

Prezident kongresu

MUDr. Zorjan Jojko


Členové programového výboru

MUDr. Marie Duřpektová
MUDr.  Pavel Horažďovský, Ph.D., FEBTS, MBA,
MUDr. Pavel Kostka,
MUDr. Martin Komzák, Ph.D.
MUDr. Ivana Čierná Peterová


Všeobecné informace

Místo konání

Hotel Galant, Mlýnská 2, 692 01 MikulovRegistrační poplatky

 


do 1. června 2023

na místě

Člen SAS ČR

Kč 2 850,-

Kč 3 250,-

Nečlen

Kč 3 250,-

Kč 3 650,-

V registračním poplatku je zahrnuto vstupné na kongres, oběd na den 10. června 2023, společenský večer, občerstvení v průběhu kongresu, kongresové materiály a DPH.

STORNO PODMÍNKY
V případě storna Vaší účasti:
do 24. května 2023   bude registrační poplatek vrácen v plné výši              
                       od 25. května 2023   bude účtován stornovací poplatek ve výši 50 % ze zaplacené částky
       2. června 2023   se poplatek nevrací                                                     


Informace pro přednášející


Audiovizuální technika
•    Dataprojektor
•    notebook
•    Bezdrátová myš vč. laserpointu
•    Náhledový monitor
Audiovizuální techniku je možné vyzkoušet před zahájením konference nebo v průběhu přestávek.
Technická obsluha bude k dispozici po celou dobu konání kongresu v přednáškovém sále.

Prezentace

Prezentace, které od Vás převezme technik v přednáškovém sále, prosíme dodat na USB Flash disku.

Parkování

Možnost parkování v areálu hotelu Galant.
Počet parkovacích míst je omezen.


Registrace účastníků

  9. června 2023       15.00 – 19.00 hod

10. června 2023         8.30 – 10.00 hod

Registrující osoby Vám rádi sdělí Vaše event. dotazy.


Kongresové materiály

Při registraci obdržíte jmenovku, kongresový set vč. programu kongresu.


Oběd

Obědy formou menu se vydávají dne 10. června 2023 od 12.15 do 13.30 hod.
Zájemce o bezmasou stravu žádáme, aby svůj požadavek sdělili registrujícím osobám.
Cena za oběd je zahrnuta v registračním poplatku.


Společná večeře

Společenský večer formou rautu se koná dne 9. června 2023 od 19.00 hod ve vinném sklepě hotelu Galant.

Akreditace

Kongres je zařazen v centrální evidenci vzdělávacích akcí České lékařské komory a je ohodnocen 6 kredity za účast.
Certifikáty se budou vydávat po ukončení kongresu na registraci účastníků.


Doprovodná osoba

Doprovodná osoba (rodinný příslušník) hradí pouze oběd Kč 250,- a vstupenku na společenský večer Kč 950,-.

Objednávky s Vámi vyřídí paní Andrea Muchová
(mobil: 602 817 247, e-mail: a.muchova@symma.cz).

Ubytování

Rezervační formulář prosíme zaslat na e-mailovou adresu a.muchova@symma.cz Žádost o rezervaci ubytování (pdf)

Žádost o rezervaci ubytování (rtf)

Kontakty

SYMMA, spol. s r.o., Bohunická 133/50, 619 00 Brno

Organizace konference, registrace
Aleš Martinek
Tel.: +420 607 650 654
E-mail: a.martinek@symma.cz

Fakturace, ubytování, organizace
Andrea Muchová
Tel.: +420 602 817 247
E-mail: a.muchova@symma.cz

Copyright © SYMMA spol. s r.o. 2018