ČESKO – SLOVENSKÁ KONFERENCE

SEXUOLOGIE, REHABILITACE A REPRODUKČNÍ MEDICÍNA
11. – 12. listopadu 2021
Mikulov, hotel Galant                               

Úvod

Vážené dámy a pánové,

dovolte, abychom Vás co nejsrdečněji pozvali k účasti na česko - slovenskou konferenci „Sexuologie, rehabilitace a reprodukční medicína“, která se koná v malebném městečku Mikulov v hotelu Galant. Konference je pořádána za odborné garance Sexuologické společnosti ČLS JEP a Katedry fyzioterapie a rehabilitace LF MU.

Odborný program konference bude sestaven z vyzvaných sdělení od předních odborníků zabývajících se danou problematikou. Našim cílem je uspořádat nejen odbornou konferenci, která přinese účastníkům širší přehled a orientaci v mezioborové spolupráci, ale i přátelské setkání, kde informace o novinkách a trendech budou diskutovány jak v rámci odborných sekcí tak i formou panelových a kuloárních diskuzí.

Odborný program konference bude zařazen v centrální evidenci vzdělávacích akcí České lékařské komory a bude ohodnocen kredity dle platných předpisů.

Spolu s programovým výborem věříme, že Vám bude možné se tohoto setkání zúčastnit.

Těšíme se na Vaši účast a setkání s Vámi


za programový výbor konference

doc. MUDr. Michal Pohanka, Ph.D.
prim. MUDr. Michaela Sosíková, Ph.D.
doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.
prim. MUDr. Petra Sejbalová


Programový výbor a přednášející

Předseda programového výboru

doc. MUDr. Michal Pohanka, Ph.D.
Sexuologický ústav 1. LF UK v Praze
Katedra fyzioterapie a rehabilitace LF MU

Členové programového výboru

Mgr. Olga Bušková
Sexuologická společnost ČLS JEP

prof. MUDr. Petr Dobšák, CSc.
Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU
Katedra fyzioterapie a rehabilitace LF MU

Mgr. Leona Dunklerová
Katedra fyzioterapie a rehabilitace LF MU

prim. MUDr. Petr Filipenský, Ph.D.
Urologické oddělení Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

prim. MUDr. David Rumpík, Ph.D.
Klinika reprodukční medicíny a gynekologie Zlín

prim. MUDr. Petra Sejbalová
Fakultní nemocnice Brno, Sexuologické oddělení

prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc.
Katedra fyzioterapie a rehabilitace LF MU

prim. MUDr. Michaela Sosíková, Ph.D.
Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU
Katedra fyzioterapie a rehabilitace LF MU

prof. MUDr. Pavel Trávník, DrSc.
REPROMEDA s.r.o.


prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA
Gynekologicko-porodnická klinika LF MU a Fakultní nemocnice Brno

doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.
Sexuologický ústav 1. LF UK v Praze


as. MUDr. Jan Vacek, Ph.D.
Klinika rehabilitačního lékařství
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady


prim. MUDr. Petr Uher, Ph.D.
Ferticare Praha

Časový plán KONFERENCE

  11. listopadu 2021

 

  15.00 – 17.00 hod

Registrace účastníků

  14.30 – 16.30 hod

Workshopy

  17.00 – 17.15 hod

Zahájení konference

  17.15 – 19.00 hod

Přednáškový blok I.

  20.00 – 24.00 hod

Společná večeře

  12. listopadu 2021

 

  9.30 ? 11.00 hod

Přednáškový blok II.

  11.00 – 11.30 hod

Coffee break

  11.30 ? 13.00 hod

Přednáškový blok III.

  13.00 – 14.00 hod

Oběd / výdej certifikátů

Všeobecné informace

Místo konání

Hotel Galant, Mlýnská 2, 692 01 MikulovRegistrační poplatky

 

 

29. října 2021

na místě

Lékař, psycholog, VŠ člen SS ČLS JEP / SSS SLS

Kč 1 600,- / EUR 64,-

Kč 1 800,- / EUR 72,-

Lékař, psycholog, VŠ nečlen SS ČLS JEP / SSS SLS

Kč 1 800,-  / EUR 72,-

Kč 2 000,- / EUR 80,-

Zdravotní sestra, člen SS ČLS JEP / SSS SLS

Kč 1 400,- / EUR 56,-

Kč 1 600,- / EUR 64,-

Zdravotní sestra, nečlen SS ČLS JEP / SSS SLS

Kč 1 600,- / EUR 64,-

Kč 1 800,- / EUR 72,-

V registračním poplatku je zahrnuto vstupné na konferenci, občerstvení v průběhu konference,
1 x oběd, vstupenka na společnou večeři, konferenční materiály a DPH.Parkování

Možnost parkování na hotelovém parkovišti nebo na veřejném parkovišti před hotelem.

Registrace účastníků

11. listopadu 2021           15.00 – 17.00 hod
12. listopadu 2021             8.00 – 10.00 hod
Registrující osoby Vám rádi sdělí Vaše event. dotazy.


Konferenční materiály

Při registraci obdržíte jmenovku, konferenční set a program konference.


Akreditace

Konference bude zařazena v centrální evidenci vzdělávacích akcí České lékařské komory
a bude ohodnocena kredity dle platných předpisů.
NLZP obdrží certifikát o účasti.


Oběd

Obědy formou menu se vydávají v hotelové restauraci dne 12. listopadu 2021 oproti stravenkám, které obdržíte při registraci.
Zájemce o bezmasou/bezlepkovou stravu žádáme, aby svůj požadavek sdělili registrujícím osobám.
Cena za oběd je zahrnuta v registračním poplatku.
 


Ubytování

Rezervační formulář prosíme zaslat na e-mailovou adresu a.muchova@symma.cz Žádost o rezervaci ubytování (pdf)

Žádost o rezervaci ubytování (rtf)

Partneři

Generální partner

Hlavní partneři


Partneři


Kontakty

SYMMA, spol. s r.o., Bohunická 133/50, 619 00 Brno


Organizace konference, registrace
Aleš Martinek
Tel.: +420 607 650 654
E-mail: a.martinek@symma.cz


Fakturace, ubytování, organizace
Andrea Muchová
Tel.: +420 602 817 247
E-mail: a.muchova@symma.cz

Copyright © SYMMA spol. s r.o. 2018