Programový výbor konference

Generální partner

Hlavní partner

doc. MUDr. Michal Mašek, CSc.

MUDr. Vladimír Mužík

MUDr. Lia Vašíčková

MUDr. Stanislav Kazda