Bioptická laboratoř s.r.o.
Ústav patologie LF MU a Fakultní nemocnice Brno

SVATOMARTINSKÝ SKLÍČKOVÝ SEMINÁŘ
PATOLOGICKÝCH PRACOVIŠŤ
SEMINÁŘ HISTOLOGICKÝCH LABORANTŮ
10. – 11. listopadu 2022, Mikulov, hotel Galant

Úvod

Vážené dámy a pánové,

dovolte, abychom Vás pozvali k účasti na tradiční Svatomartinský sklíčkový seminář patologických pracovišť a Seminář histologických laborantů, který se koná ve dnech 10.– 11. listopadu 2022 v Mikulově v hotelu Galant. Akce pořádá Bioptická laboratoř s.r.o. a Ústav patologie LF MU a Fakultní nemocnice Brno.

Odborný program akcí bude sestaven z vyzvaných přednášek. Součástí odborného programu bude posterová sekce, do které může přispět svojí odborností každý účastník semináře. Našim cílem je uspořádat odborné akce, které svou odborností a rozsahem přispějí ke zkvalitnění profesní činnosti.

Seminář bude zařazen v centrální evidenci vzdělávacích akcí České lékařské komory a bude ohodnocen kredity dle platných předpisů.

Věříme, že Vám bude možné se tohoto tradičního setkání se zúčastnit.

Těšíme se na naše setkání v Mikulově

prim. MUDr. Zdeněk Pavlovský
      Ústav patologie LF MU
a Fakultní nemocnice Brno

Drahomíra Procházková
Vedoucí laborantka
Ústav patologie LF MU
a Fakultní nemocnice Brno

prof. MUDr. Michal Michal
     Bioptická laboratoř s.r.o.


Všeobecné informace


Místo konání

Hotel Galant, Mlýnská 2, 692 01, Mikulov

Parkování

Možnost parkování na hotelovém parkovišti nebo na veřejném parkovišti před hotelem.

Registrační poplatky

Lékaři, laboranti        platba převodem     Kč 1 490,-
Lékaři, laboranti        platba na místě        Kč 1 790,-

V registračním poplatku je zahrnuto vstupné na seminář, občerstvení v průběhu semináře, seminární materiály, společná večeře a DPH.

Storno poplatky

 do 29. září 2022 bude vráceno      100 % ze zaplacené zálohy
 od 30. září 2022 bude vráceno        50 % ze zaplacené zálohy
    od 31. září 2022                               se zaplacená záloha nevrací

 

E-posterová sekce

Příspěvek do posterové sekce je možné přihlásit do 31. října 2022 přes registrační formulář. 

E-poster ve formátu pdf prosíme zaslat na e-mailovou adresu a.martinek@symma.cz nejpozději do 4. listopadu 2022.


Registrace účastníků

Registrace účastníků bude probíhat ve foyer hotelu Galant ve dnech

10. listopadu 2022       10.00 – 13.00 hod
 11. listopadu 2022         8.00 – 10.00 hod
Registrující osoby Vám rádi sdělí Vaše event. dotazy.

Materiály

Při registraci obdržíte jmenovku, konferenční set a program semináře.


Oběd

Obědy formou menu se vydávají v hotelové restauraci dne 10. listopadu 2022 oproti stravenkám, které obdržíte při registraci.

Zájemce o bezmasou/bezlepkovou stravu žádáme, aby svůj požadavek sdělili registrujícím osobám.


Akreditace

Seminář je zařazen v centrální evidenci vzdělávacích akcí České lékařské komory a je ohodnocen 11 kredity za účast.

-->

Partneři


Hlavní partneři
Vystavovatelé


Kontakty

SYMMA, spol. s r.o., Bohunická 133/50, 619 00 Brno


Organizace konference, registrace
Aleš Martinek
Tel.: +420 607 650 654
E-mail: a.martinek@symma.cz


Fakturace, ubytování, organizace
Andrea Muchová
Tel.: +420 602 817 247
E-mail: a.muchova@symma.cz