Bioptická laboratoř s.r.o.
Ústav patologie LF MU a Fakultní nemocnice Brno

SVATOMARTINSKÝ SKLÍČKOVÝ SEMINÁŘ
PATOLOGICKÝCH PRACOVIŠŤ
SEMINÁŘ HISTOLOGICKÝCH LABORANTŮ
10. – 11. listopadu 2022, Mikulov, hotel Galant

Úvod

Vážené dámy a pánové,

dovolte, abychom Vás pozvali k účasti na tradiční Svatomartinský sklíčkový seminář patologických pracovišť a Seminář histologických laborantů, který se koná ve dnech 10.– 11. listopadu 2022 v Mikulově v hotelu Galant. Akce pořádá Bioptická laboratoř s.r.o. a Ústav patologie LF MU a Fakultní nemocnice Brno.

Odborný program akcí bude sestaven z vyzvaných přednášek. Součástí odborného programu bude posterová sekce, do které může přispět svojí odborností každý účastník semináře. Našim cílem je uspořádat odborné akce, které svou odborností a rozsahem přispějí ke zkvalitnění profesní činnosti.

Seminář bude zařazen v centrální evidenci vzdělávacích akcí České lékařské komory a bude ohodnocen kredity dle platných předpisů.

Věříme, že Vám bude možné se tohoto tradičního setkání se zúčastnit.

Těšíme se na naše setkání v Mikulově

prim. MUDr. Zdeněk Pavlovský                  prof. MUDr. Michal Michal
      Ústav patologie LF MU                        Bioptická laboratoř s.r.o.
a Fakultní nemocnice Brno                                                            

Časový plán semináře

  10. listopadu 2022

 

 


  10.00 – 13.00 hod

Registrace účastníků

Registrace účastníků


 

  Sál AURELIUS
  Lékařská sekce

  Sál CABERNET
  Sekce histologických laborantů


  12.45 – 13.00 hod

Zahájení semináře

Zahájení semináře


  13.00 − 14.30 hod

Přednáškový blok I.

Přednáškový blok I.


  14.30 – 15.00 hod

Coffee break

Coffee break


  15.00 − 16.30 hod

Přednáškový blok II.

Přednáškový blok II.


  16.30 – 17.00 hod

Coffee break

Coffee break


  17.00 − 18.30 hod

Přednáškový blok III.

Přednáškový blok III.


  19.30 – 23.00 hod

Společná večeře

Společná večeře


  11. listopadu 2022

 

 


    9.00 − 10.30 hod

Sklíčkový seminář I.

Přednáškový blok IV.


  10.30 – 11.00 hod

Coffee break

Coffee break


  11.00 − 12.30 hod

Sklíčkový seminář II.

Přednáškový blok V.


  12.30 – 12.45 hod

Závěr semináře

Závěr semináře

  12.45 – 14.00 hod

Oběd            

Všeobecné informace


Místo konání

Hotel Galant, Mlýnská 2, 692 01, Mikulov

Parkování

Možnost parkování na hotelovém parkovišti nebo na veřejném parkovišti před hotelem.

Registrační poplatky

Lékaři, laboranti        platba převodem     Kč 1 490,- / EUR 63,-
Lékaři, laboranti        platba na místě        Kč 1 790,- / EUR 72,-

V registračním poplatku je zahrnuto vstupné na seminář, občerstvení v průběhu semináře, seminární materiály, společná večeře a DPH.

Storno poplatky

 do 29. září 2022 bude vráceno      100 % ze zaplacené zálohy
 od 30. září 2022 bude vráceno        50 % ze zaplacené zálohy
    od 31. září 2022                               se zaplacená záloha nevrací

 

E-posterová sekce

Příspěvek do posterové sekce je možné přihlásit do 31. října 2022 přes registrační formulář. 

E-poster ve formátu pdf prosíme zaslat na e-mailovou adresu a.martinek@symma.cz nejpozději do 4. listopadu 2022.


Registrace účastníků

Registrace účastníků bude probíhat ve foyer hotelu Galant ve dnech

10. listopadu 2022       10.00 – 13.00 hod
 11. listopadu 2022         8.00 – 10.00 hod
Registrující osoby Vám rádi sdělí Vaše event. dotazy.

Materiály

Při registraci obdržíte jmenovku, konferenční set a program semináře.


Oběd

Obědy formou menu se vydávají v hotelové restauraci dne 10. listopadu 2022 oproti stravenkám, které obdržíte při registraci.

Zájemce o bezmasou/bezlepkovou stravu žádáme, aby svůj požadavek sdělili registrujícím osobám.


Akreditace

Seminář bude zařazen v centrální evidenci vzdělávacích akcí České lékařské komory a bude ohodnocen kredity dle platných předpisů.

-->

Partneři


Hlavní partneři
Vystavovatelé

Kontakty

SYMMA, spol. s r.o., Bohunická 133/50, 619 00 Brno


Organizace konference, registrace
Aleš Martinek
Tel.: +420 607 650 654
E-mail: a.martinek@symma.cz


Fakturace, ubytování, organizace
Andrea Muchová
Tel.: +420 602 817 247
E-mail: a.muchova@symma.cz