Bioptická laboratoř s.r.o.
Ústav patologie LF MU a Fakultní nemocnice Brno

SVATOMARTINSKÝ SKLÍČKOVÝ SEMINÁŘ
PATOLOGICKÝCH PRACOVIŠŤ
SEMINÁŘ HISTOLOGICKÝCH LABORANTŮ
9. – 10. listopadu 2023, Mikulov, hotel Galant         

Úvod

Vážené dámy a pánové,

dovolte, abychom Vás pozvali k účasti na tradiční Svatomartinský sklíčkový seminář patologických pracovišť a Seminář histologických laborantů, který se koná ve dnech 9. – 10. listopadu 2023 v Mikulově v hotelu Galant. Akce pořádá Bioptická laboratoř s.r.o. a Ústav patologie LF MU a Fakultní nemocnice Brno.

Odborný program akcí bude sestaven z vyzvaných přednášek. Součástí odborného programu bude posterová sekce, do které může přispět svojí odborností každý účastník semináře. Našim cílem je uspořádat odborné akce, které svou odborností a rozsahem přispějí ke zkvalitnění profesní činnosti.

Seminář bude zařazen v centrální evidenci vzdělávacích akcí České lékařské komory a bude ohodnocen kredity dle platných předpisů.

Věříme, že Vám bude možné se tohoto tradičního setkání se zúčastnit.

Těšíme se na naše setkání v Mikulově

prim. MUDr. Zdeněk Pavlovský
      Ústav patologie LF MU
a Fakultní nemocnice Brno


prof. MUDr. Michal Michal
     Bioptická laboratoř s.r.o.

-->


Všeobecné informace


Místo konání

Hotel Galant, Mlýnská 2, 692 01, Mikulov

Parkování

Možnost parkování na hotelovém parkovišti nebo na veřejném parkovišti před hotelem.

Registrační poplatky

Lékaři, laboranti        platba převodem     Kč 1 850,- / EUR 74,-
Lékaři, laboranti        platba na místě        Kč 2 250,- / EUR 90,-

V registračním poplatku je zahrnuto vstupné na seminář, občerstvení v průběhu semináře, seminární materiály, společná večeře a DPH.

Storno poplatky

 do 2. října 2023 bude vráceno      100 % ze zaplacené zálohy
 od 3. října 2023 bude vráceno        50 % ze zaplacené zálohy
    od 31. října 2023                             se zaplacená záloha nevrací

 

E-posterová sekce

Příspěvek do posterové sekce je možné přihlásit do 31. října 2023 přes registrační formulář. 

E-poster ve formátu pdf prosíme zaslat na e-mailovou adresu a.martinek@symma.cz nejpozději do 3. listopadu 2023.


Registrace účastníků

Registrace účastníků bude probíhat ve foyer hotelu Galant ve dnech

   9. listopadu 2023       10.00 – 13.00 hod
 10. listopadu 2023         8.00 – 10.00 hod
Registrující osoby Vám rádi sdělí Vaše event. dotazy.

Materiály

Při registraci obdržíte jmenovku, konferenční set a program semináře.


Oběd

Obědy formou menu se vydávají v hotelové restauraci dne 10. listopadu 2023 oproti stravenkám, které obdržíte při registraci.

Zájemce o bezmasou/bezlepkovou stravu žádáme, aby svůj požadavek sdělili registrujícím osobám.


Akreditace

Seminář bude zařazen v centrální evidenci vzdělávacích akcí České lékařské komory a bude ohodnocen kredity dle platných předpisů.

 

Partneři a vystavovatelé


Generální partner

PartneřiVystavovatelé


Kontakty

SYMMA, spol. s r.o., Bohunická 133/50, 619 00 Brno


Organizace konference, registrace
Aleš Martinek
Tel.: +420 607 650 654
E-mail: a.martinek@symma.cz


Fakturace, ubytování, organizace
Andrea Muchová
Tel.: +420 602 817 247
E-mail: a.muchova@symma.cz