Bioptická laboratoř s.r.o.
Ústav patologie LF MU a Fakultní nemocnice Brno
CYTOPATHOS, spol. s r.o.

SVATOMARTINSKÝ SKLÍČKOVÝ SEMINÁŘ
PATOLOGICKÝCH PRACOVIŠŤ
SEMINÁŘ HISTOLOGICKÝCH LABORANTŮ
6. – 8. listopadu 2024, Mikulov, hotel Galant          

Úvod

Vážené dámy a pánové,

dovolte, abychom Vás pozvali k účasti na tradiční Svatomartinský sklíčkový seminář patologických pracovišť a Seminář histologických laborantů, který se koná ve dnech 6. – 8. listopadu 2024 v Mikulově v hotelu Galant. Akce pořádá Bioptická laboratoř s.r.o. a Ústav patologie LF MU a Fakultní nemocnice Brno a CYTOPATHOS, spol. s r.o..

V letošním roce je akce koncipována jako třídenní s možností registrace i na dva dny. Hlavními tématy lékařské sekce jsou „Základy molekulární genetiky pro patology, Dermatopatologie, Novinky v diagnostické patologii a Sklíčkový seminář“. Téma bez hranic alias volná sdělení jsou hlavní témata laborantské sekce. Odborný program lékařské sekce bude sestaven z vyzvaných sdělení nejen od předních patologů z České a Slovenské republiky, ale i ze zahraničí. Program laborantské sekce bude sestaven jak z vyzvaných sdělení tak i přihlášených sdělení a workshopů. Našim cílem je uspořádat odborné akce, které svou odborností a rozsahem přispějí ke zkvalitnění profesní činnosti.

Seminář bude zařazen v centrální evidenci vzdělávacích akcí České lékařské komory a bude ohodnocen kredity dle platných předpisů.

Věříme, že Vám bude možné se tohoto tradičního setkání se zúčastnit.

Těšíme se na naše setkání v Mikulově

prim. MUDr. Zdeněk Pavlovský
      Ústav patologie LF MU
a Fakultní nemocnice Brno

doc. MUDr. Leoš Křen, Ph.D.
      Ústav patologie LF MU
a Fakultní nemocnice Brno

prof. MUDr. Michal Michal
     Bioptická laboratoř s.r.o.

doc. MUDr. Marian Švajdler, Ph.D.
     Bioptická laboratoř s.r.o.

Časový plán

  6. listopadu 2024

 

 


  10.00 – 14.00 hod

Registrace účastníků



 

  Sál AURELIUS
  Lékařská sekce

 


  12.45 – 13.00 hod

Zahájení semináře



  13.00 − 15.00 hod

Přednáškový blok
Dermatopatologie I.



  15.00 – 15.30 hod

Coffee break



  15.30 − 17.30 hod

Přednáškový blok
Dermatopatologie II.



  17.30 – 17.45 hod

Coffee break



  17.45 − 19.00 hod

Přednáškový blok
Dermatopatologie III.



  19.00 – 21.00 hod

Welcome party



  7. listopadu 2024

  Sál AURELIUS
  Lékařská sekce

  Sál CABERNET
  Laborantská sekce

    9.00 − 10.30 hod

Sklíčkový seminář I.

Přednáškový blok I.


  10.30 – 11.00 hod

Coffee break

Coffee break


  11.00 − 12.30 hod

Přednáškový blok
Základy molekulární
genetiky pro patology I.

Přednáškový blok II.


  12.30 – 13.30 hod

Oběd

Oběd


  13.30 − 15.00 hod

Přednáškový blok
Základy molekulární
genetiky pro patology II.

Přednáškový blok III.


  15.00 – 15.45 hod

Coffee break

Coffee break


  15.45 − 17.15 hod

Přednáškový blok
Varia – Novinky v
diagnostické patologii

Přednáškový blok IV.


  17.15 – 17.30 hod

Coffee break

Coffee break


  17.30 − 19.00 hod

Sklíčkový seminář II.

Přednáškový blok III.


  20.00 – 01.00 hod

Společná večeře

Společná večeře


  8. listopadu 2024

  Sál AURELIUS
  Lékařská sekce

  Sál CABERNET
  Laborantská sekce

    9.00 − 10.30 hod

Sklíčkový seminář III.

Tematické workshopy


  10.30 – 11.00 hod

Coffee break

Coffee break


  11.00 − 12.30 hod

Sklíčkový seminář IV.

Panelová diskuze

  12.30 – 12.45 hod

Závěr svatomartinského sklíčkového semináře



Všeobecné informace


Místo konání

Hotel Galant, Mlýnská 2, 692 01, Mikulov

Parkování

Možnost parkování na hotelovém parkovišti nebo na veřejném parkovišti před hotelem.

Registrační poplatky

Platba

do 25. 10. 2024

na místě

Lékaři (6. – 8. 11. 2024) 

Kč 3 590,- / EUR 144,-

Kč 3 990,- / EUR 160,-

Lékaři (7. – 8. 11. 2024) 

Kč 2 590,- / EUR 104,-

Kč 2 990,- / EUR 120,-

Laboranti (7. – 8. 11. 2024)

Kč 2 390,- / EUR    96,-

Kč 2 790,- / EUR 112,-

V registračním poplatku (6. – 8. 11. 2024) je zahrnuto vstupné na seminář, občerstvení v průběhu semináře, 1 x oběd, seminární materiály, welcome party, společná večeře a DPH.

V registračním poplatku (7. – 8. 11. 2024) je zahrnuto vstupné na seminář, občerstvení v průběhu semináře, 1 x oběd, seminární materiály, společná večeře a DPH.


Storno poplatky

  do 7. října 2024 bude vráceno        100 % ze zaplacené zálohy

od 8. října 2024 bude vráceno         50 % ze zaplacené zálohy

   od 25. října 2024                              se zaplacená záloha nevrací

 

Informace pro přednášející (pouze laborantská sekce)
Ukončení registrace k aktivní účasti (přihlášení přednášky)     13. září 2024
Vyrozumění o přijetí Vaší přednášky obdržíte nejpozději   do 26. září 2024

Audiovizuální technika
• Dataprojektor
• Notebook
• Bezdrátová myš vč. laserpointu
• Náhledový monitor
Audiovizuální techniku je možné vyzkoušet před zahájením semináře nebo v průběhu přestávek.
Technická obsluha bude k dispozici po celou dobu konání semináře v přednáškovém sále.

Prezentace

Prezentace, které od Vás převezme technik v přednáškovém sále, prosíme dodat na USB Flash disku.


E-posterová sekce (lékaři, laboranti)

Příspěvek do posterové sekce je možné přihlásit do 13. září 2024. E-poster ve formátu pdf prosíme zaslat na e-mailovou adresu a.martinek@symma.cz nejpozději do 3. listopadu 2024.


Registrace účastníků

Registrace účastníků bude probíhat ve foyer hotelu Galant ve dnech
   6. listopadu 2024  10.00 – 14.00 hod   
7. listopadu 2024    8.00 – 14.00 hod
8. listopadu 2024    8.00 – 10.00 hod
Registrující Vám rádi zodpoví Vaše event. dotazy.

Materiály

Při registraci obdržíte jmenovku, konferenční set a program semináře.


Oběd

Obědy formou menu se vydávají v hotelové restauraci dne 7. listopadu 2024 oproti stravenkám, které obdržíte při registraci. Zájemce o bezmasou stravu žádáme, aby svůj požadavek sdělili registrujícím osobám.


Společná večeře

Společná večeře je zajištěna pro účastníky semináře dne 7. listopadu 2024.


Akreditace

Seminář bude zařazen v centrální evidenci vzdělávacích akcí České lékařské komory a bude ohodnocen 16 kredity za třídenní  a 10 kredity za dvoudenní účast.

Kontakty

SYMMA, spol. s r.o., Bohunická 133/50, 619 00 Brno

Organizace konference, registrace
Aleš Martinek
Tel.: +420 607 650 654
E-mail: a.martinek@symma.cz

Fakturace, ubytování, organizace
Andrea Muchová
Tel.: +420 602 817 247
E-mail: a.muchova@symma.cz