53. Krsekova súdnolekárska konferencia
s medzinárodnou účasťou
28. – 30. máj 2023
Hotel pod Lipou, Modra

Úvod

Vážené kolegyne a kolegovia,

my, pracovníci súdneho lekárstva v Bratislave, v spolupráci s Lekárskou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave, Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a Slovenskou súdnolekárskou spoločnosťou Slovenskej lekárskej spoločnosti, máme tú česť a potešenie organizovať 53. Krsekovu súdnolekársku konferenciu s medzinárodnou účasťou, ktorá sa bude konať v Hoteli pod Lipou RESORT, ktorý sa nachádza v rekreačnej oblasti Harmónia v podhorí Malých Karpát, 2 km od mesta Modra. Naše potešenie je o to intenzívnejšie, že konferencia je organizovaná po trojročnej prestávke spôsobenej pandemickými opatreniami. Medzičasom sme sa stali svedkami novej „online“ formy organizácie kongresov a konferencií. Podľa nášho názoru „online“ forma nemôže nahradiť osobný kontakt medzi účastníkmi v rámci odbornej a spoločenskej časti konferencie.

Naším cieľom je umožniť všetkým účastníkom využiť akademické aktivity konferencie v príjemnej a uvoľnenej atmosfére. Dúfame, že pri účasti zahraničných expertov konferencia poskytne príležitosť na výmenu nových poznatkov, nových skúseností a trendov vo všetkých oblastiach súdnolekárskej praxe, výučby a výskumu, ako aj v oblasti ďalších forenzných vied.

Dovoľujeme si Vás všetkých srdečne pozvať k účasti na konferencii. Urobíme všetko, čo bude v našich silách, pre úspešný priebeh konferencie, Vašu pohodu a zmysluplne strávený čas v rámci našej slávnostnej konferencie.

Tešíme sa na stretnutie!

za organizačný výbor
Jozef Šidlo


Programový výbor

prof. MUDr. Jozef Šidlo, CSc., MPH, FIALM

doc. MUDr. Silvia Farkašová Iannaccone, PhD.

prof. MUDr. Ľubomír Straka, PhD.

MUDr. Roman Kuruc, PhD.

Ing. Ľuboš Nižnanský, PhD.


Organizačný výbor

prof. MUDr. Jozef Šidlo, CSc., MPH, FIALM
MUDr. Roman Kuruc, PhD.
Ing. Ľuboš Nižnanský, PhD.
MUDr. Andrea Szórádová
JUDr. MUDr. Anežka Zummerová, PhD.
MUDr. Enrico Čambál
MUDr. Ľubomír Mikuláš
MUDr. Norbert Moravanský, PhD.
MUDr. Ján Šikuta, PhD.


Hlavné témy

Program konferencie bude venovaný všetkým oblastiam výkonu súdnolekárskej praxe, pedagogike a výskumu v medicínskom odbore súdne lekárstvo. Výkon súdnolekárskej praxe ako aj výskumných aktivít je postavený na laboratórnych diagnostických postupoch, ktoré sú využívané pri diagnostike chorobných a násilných zmien ľudského organizmu u živých a mŕtvych osôb, ako aj samotných príčin smrti. Program bude venovaný aj problematike hraničných a príbuzných odborov súdneho lekárstva.

PROGRAM KONFERENCIE

(PDF súbor na stiahnutie)


Všeobecné informÁcIe


Miesto konania

Hotel pod Lipou RESORT****
Harmónia 3018, 900 01 Modra, Slovakia

Parkovanie

Možnosť parkovania na hotelovom parkovisku.

Počet parkovacích miest je obmedzený.


Registračné poplatky

Registračný poplatok činí EUR 180,-.
V registračnom poplatku je zahrnuté vstupné na konferenciu, občerstvenie v priebehu akce, obed, konferenčné materiály, spoločná večera a DPH. Zálohovú faktúru nájdete v potvrdzovacom e-maile, ktorý obdržíte po odoslaní registračného formulára.


Publikácia príspevkov

Organizátori vydajú príspevky v plnom rozsahu upravené pre publikáciu v časopise “Folia Societatis Medicinae Legalis Slovacae”. Priložené inštrukcie pre autorov sú záväzné pre prípravu rukopisov pre publikáciu v časopise. Rukopisy je potrebné zaslať do 30. apríla 2023 na adresu: sidlo45@gmail.com. Výtlačky časopisu budú súčasťou konferenčných materiálov. Informácie pre spracovanie rukopisu nájdete tu.

Storno poplatky

do 2. mája 2023 bude vrátených 100 % zo zaplatenej zálohy
od 3. mája 2023 bude vrátených 50 % zo zaplatenej zálohy
od 23. mája 2023 sa zaplatená záloha nevracia


Informácie pre prednášajúcich

Ukončenie registrácie k aktívnej účasti (prihlásenie prednášky, posteru a zaslanie rukopisu) 30. apríla 2023
Uverejnenie odborného programu konferencie 9. mája 2023


Konferenčná technika

Dataprojektor, PC, bezdrôtová myš vr. laserpointu
Techniku je možné si vyskúšať pred zahájením konferencie alebo počas prestávok.
Technická obsluha bude k dispozícii po celú dobu konania konferencie v prednáškovej sále.

Prezentácie

ktoré od Vás prevezme technická obsluha v prednáškovej sále, prosíme dodať na USB Flash disku.


Posterová sekcia

Poster formátu A0 prosíme odovzdať pri registrácii účastníkov.


Jazyk

Oficiálnymi jazykmi konferencie budú slovenčina, čeština a angličtina bez možnosti simultánneho prekladu.


Registrácia účastníkov

Registrácia účastníkov bude prebiehať vo foyer Hoteli pod Lipou v dňoch

28. mája 2023     15.00 – 18.00 hod
29. mája 2023       8.00 – 13.00 hod
30. mája 2023       8.30 – 10.00 hod
Registrujúci Vám radi odpovedia na Vaše event. otázky.


Materiály

Pri registrácii obdržíte menovku, konferenčný set a program konferencie.


Obed

Obedy formou menu sa vydávajú v hotelovej reštaurácii dňa 29. mája 2023 oproti stravenkám, ktoré obdržíte pri registrácii. Záujemcov o bezmäsité jedlo žiadame, aby svoju požiadavku oznámili registrujúcim osobám. 30. mája 2023 budú obedy formou soft lunch. Cena obeda je zahrnutá v registračnom poplatku.


Spoločná večera

Spoločná večera prebehne dňa 29. mája 2023 o 19.00 hod v reštaurácii Hotela pod Lipou. Cena večere je zahrnutá v registračnom poplatku.


Akreditácia

Konferencia bude zaradená v centrálnej evidencii vzdelávacích akcií Slovenskej lekárskej komory a bude ohodnotená kreditmi podľa platných predpisov.

Ubytovanie

Ubytovanie je možné rezervovať na tel. čísle +421 905 894 052 alebo na
e-mailové adrese info@hotelpodlipou.sk

V požiadavke na ubytovanie je nutné uviesť, že ste účastníci
53. Krsekové súdnolekárske konferencie.

Ubytovanie v pavilóne AVANA**** / EVA****

Dvojlôžková izba obsadená 1 osobou                              EUR 126,-
Dvojlôžková izba DOUBLE/TWIN                                      EUR 143,-

Ubytovanie v pavilóne VILMA****

   Dvojlôžková izba obsadená 1 osobou                              EUR   89,10
   Dvojlôžková izba DOUBLE/TWIN                                      EUR 107,10


Partneri a vystavovatelia

Vystavovatelia

Kontakty

SYMMA, spol. s r.o., Bohunická 133/50, 619 00 Brno

Organizácia konferencie, registrácia
Aleš Martinek
Tel.: +420 607 650 654
E-mail: a.martinek@symma.cz

Fakturácia, organizácia
Andrea Muchová
Tel.: +420 602 817 247
E-mail: a.muchova@symma.cz

Copyright © SYMMA spol. s r.o. 2018