III. celostátní spondyloonkologické sympozium


NÁDORY A METASTATICKÉ ONEMOCNĚNÍ PÁTEŘE

– NOVÉ TRENDY V LÉČBĚ ONEMOCNĚNÍ PÁTEŘE

11. listopadu 2019
Brno, hotel Marriott

Úvod

Vážené dámy a pánové,

dovolte, abychom Vás jménem svým, ale i jménem programového výboru sympozia, co nejsrdečněji pozvali k účasti na spondyloonkologické sympozium „Nádory a metastatické onemocnění páteře – nové trendy v léčbě onemocnění páteře“, které se koná v konferenčních prostorách hotelu Marriot v Brně.

Sympozium je pořádáno pod záštitou ředitele Fakultní nemocnice Brno MUDr. Romana Krause, MBA, statutárního zástupce Lékařské fakulty Masarykovy univerzity doc. MUDr. Martina Repka, Ph.D. a ředitele Masarykova onkologického ústavu prof. MUDr. Marka Svobody, Ph.D.

Akce je určena lékařům, kteří se setkávají ve své praxi s onkologickým onemocněním páteře. Cílem sympozia je uspořádat vědeckou mezioborovou akci, která přinese účastníkům větší přehled a orientaci v mezioborové spolupráci.

Spolu s programovým výborem věříme, že Vás tematické zaměření akce zaujme

Těšíme se na Vaši účast a setkání v Brně


MUDr. Jan Cienciala, Ph.D.
Ortopedická klinika LF MU
a Fakultní nemocnice Brno

MUDr. Peter Grell, Ph.D.
Klinika komplexní onkologické péče LF MU

Masarykova onkologického ústavuProgramový výbor sympozia

MUDr. Jan Cienciala, Ph.D.

prof. MUDr. Jan Štulík, CSc.

MUDr. Andrea Šprláková-Puková, Ph.D.

MUDr. Marek Slávik

MUDr. Miloš Holánek

MUDr. Dagmar Brančíková, Ph.D.

doc. MUDr. Martin Repko, Ph.D.

MUDr. Aleš Neumann, Ph.D.

Časový plán sympozia

  11. listopadu 2019

 

    8.00 – 10.00 hod

Registrace účastníků

      9.00 – 9.15 hod

Zahájení sympozia

    9.15 – 10.30 hod

Přednáškový blok I.

  10.30 – 11.00 hod

Coffee break / doprovodná výstava firem

  11.00 – 12.30 hod

Přednáškový blok II.

  12.30 – 13.30 hod

Oběd

  13.30 – 15.00 hod

Přednáškový blok III.

  15.00 – 15.30 hod

Coffee break / doprovodná výstava firem

  15.30 – 17.00 hod

Přednáškový blok IV.

  17.00 – 17.10 hod

Závěr sympozia

  17.10 – 17.30 hod

Výdej certifikátů

Všeobecné informace


Místo konání

Courtyard by Marriott Brno, Holandská 12, 639 00 Brno


Registrační poplatky

Platba převodem Kč 1 350,-                 Na místě Kč 1 550,-

V registračním poplatku je zahrnuto vstupné na sympozium, občerstvení v průběhu akce, oběd formou buffett, konferenční materiály a DPH.
Platba převodem je možná do 8. listopadu 2019.

 

Parkování

Možnost parkování v hotelovém parkovišti nebo v okolí areálu hotelu Marriott.


Materiály

Při registraci obdržíte jmenovku, konferenční set a program sympozia.

Akreditace

Sympozium bude zařazeno v centrální evidenci vzdělávacích akcí České lékařské komory a bude ohodnoceno kredity dle platných předpisů.
Certifikáty se budou vydávat na registraci účastníků po ukončení sympozia.


Oběd

Oběd formou teplého buffet je zajištěn pro účastníky sympozia.
Cena za oběd je zahrnuta v registračním poplatku.

Partneři


Generální partneři


Partneři

Kontakty

SYMMA, spol. s r.o., Bohunická 133/50, 619 00 Brno


Organizace konference, registrace
Aleš Martinek
Tel.: +420 607 650 654
E-mail: a.martinek@symma.cz


Fakturace, ubytování, organizace
Andrea Muchová
Tel.: +420 602 817 247
E-mail: a.muchova@symma.cz