Centrum informačních technologií, VR a umělé inteligence v medicíně LF OU
Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství Fakultní nemocnice Ostrava a LF OU
a
Centrum telemedicínských služeb Fakultní nemocnice Ostrava

Mezioborová konference

Využití virtuální a rozšířené reality ve zdravotnictví
22. – 23. června 2023
Ostravice, hotel Sepetná  Úvod

Vážené dámy a pánové,

dovolte, abych Vás jménem svým, ale i jménem programového výboru co nejsrdečněji pozval k účasti na mezioborovou konferenci. „Využití virtuální a rozšířené reality ve zdravotnictví“, která se koná v Moravskoslezských Beskydech v horském hotelu Sepetná. Akce je pořádána pod záštitou děkana Lékařské fakulty Ostravské univerzity doc. MUDr. Rastislava Maďara, Ph.D., MBA, FRCPS a ředitele Fakultní nemocnice Ostrava MUDr. Jiřího Havrlanta, MHA.

První den odborného programu bude věnován edukačním sdělením, která budou zaměřena na „Virtuální a rozšířenou realitu v medicínském vzdělávání, neurorehabilitaci a operativě“. Druhý den odborného programu bude věnován praktickým workshopům. Naším cílem je uspořádat vědeckou konferenci, která přinese účastníkům širší přehled a orientaci v mezioborové spolupráci a především přispěje ke zkvalitnění profesní činnosti. Konference je určena lékařům, fyzioterapeutům a zdravotním sestrám všech medicínských oborů.

Spolu s programovým výborem konference věříme, že Vás tematické zaměření akce zaujme a že si najdete čas se tohoto mezioborového setkání v horském prostředí zúčastnit.

Těšíme se na Vaši účast a setkání s Vámi.

doc. MUDr. Michal Filip, Ph.D., MBA
za programový výbor konference

Čestné předsednictvo konference 

doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPS
děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity
prof. MUDr. David Školoudík, Ph.D., FESO, FEAN

proděkan pro vědu a výzkum Lékařské fakulty Ostravské univerzity
MUDr. Jiří Havrlant, MHA

ředitel Fakultní nemocnice v Ostravě
doc. MUDr. Václav Procházka, Ph.D., MBA

náměstek ředitele Fakultní nemocnice Ostrava pro strategii
prof. Mgr. Roman Jašek, Ph.D., DBA

vedoucí ústavu informatiky a umělé inteligence UTB Zlín

Programový výbor konference 

doc. MUDr. Michal Filip, Ph.D., MBA
 vedoucí Centra informačních technologií a umělé inteligence Ostravské univerzity,
Neurochirurgické oddělení Krajské nemocnice T. Bati, a.s. ve Zlíně
MUDr. Štefan Reguli, Ph.D.
Neurochirurgická klinika Fakultní nemocnice Ostrava a LF OU
prim. MUDr. Šárka Baníková, MBA
Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství Fakultní nemocnice Ostrava a LF OU
Mgr. Jana Trdá, Ph.D.
VR LIFE
Ing. Marie Němcová
VR LIFE
PaedDr. Jakub Doležel, Ph.D.
Centrum telemedicínských služeb Fakultní nemocnice Ostrava

Všeobecné informace

Místo konání

Hotel Sepetná, Ostravice 0956, 739 14 Ostravice


Registrační poplatky

 

 

do 14. června 2023

na místě

  Lékaři 

Kč 2 890,-

Kč 3 290,-

  NLZP

Kč 2 490,-

Kč 2 890,-

V registračním poplatku je zahrnuto vstupné na konferenci, občerstvení v průběhu akce,
1 x oběd, vstupenka na společenský večer, konferenční materiály a DPH.
Daňové doklady k uhrazeným zálohám budou k vyzvednutí u registrace účastníků.

STORNO PODMÍNKY

 V případě storna Vaší účasti:
do 1. června 2023    bude registrační poplatek vrácen v plné výši                                     
od 2. června 2023    bude účtován stornovací poplatek ve výši 50 % ze zaplacené částky
od 13. června 2023  se poplatek nevrací                                                                             


Registrace účastníků

22. června 2023       15.00 – 19.00 hod
23. června 2023         8.30 – 10.00 hod
Registrující osoby Vám rádi sdělí Vaše event. dotazy.


Konferenční materiály

Při registraci obdržíte jmenovku, konferenční set vč. programu konference.


Oběd

Obědy formou menu se vydávají dne 22. června 2023 od 12.00 do 13.00 hod.
Zájemce o bezmasou stravu žádáme, aby svůj požadavek sdělili registrujícím osobám.
Cena za oběd je zahrnuta v registračním poplatku.


Společenský večer

Společenský večer formou rautu se koná dne 22. června 2023 od 20.00 hod v hotelu Sepetná.


Akreditace

Konference bude zařazena v centrální evidenci vzdělávacích akcí České lékařské komory a bude ohodnocena kredity dle platných předpisů.
Certifikáty se budou vydávat po ukončení konference na registraci účastníků.

 

Partneři

Partner konference


Vystavovatelé


Kontakty

SYMMA, spol. s r.o., Bohunická 133/50, 619 00 Brno


Organizace konference, registrace
Aleš Martinek
Tel.: +420 607 650 654
E-mail: a.martinek@symma.cz


Fakturace, ubytování, organizace
Andrea Muchová
Tel.: +420 602 817 247
E-mail: a.muchova@symma.cz

Copyright © SYMMA spol. s r.o. 2018