IV. mezioborový kongres

DOPRAVNÍ ÚRAZOVOST,
ZNALECTVÍ A FORENZNÍ VĚDY
12. – 13. září 2024
Mikulov, hotel Galant

Úvod

Vážené dámy a pánové,

dovolte, abych Vás jménem svým, ale i jménem Ústavu soudního lékařství Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU pozval co nejsrdečněji k účasti na mezioborový kongres „Dopravní úrazovost, Znalectví a Forenzní vědy“, který je v pořadí již čtvrtý.

Odborný program kongresu bude sestaven jak z vyzvaných tak i přihlášených sdělení. Cílem akce je uspořádat mezioborové setkání, které přinese účastníkům širší přehled a orientaci v mezioborové spolupráci.

Akce je určena soudním lékařům, soudním inženýrům, policistům, státním zástupcům, soudcům, advokátům, složkám integrovaného záchranného systému, soudním znalcům ze všech oborů, pojišťovnám a další odborné veřejnosti.

Věříme, že Vás tematické zaměření akce zaujme a že Vám bude možné se tohoto mezioborové setkání zúčastnit.


MUDr. Mgr. Tomáš Vojtíšek, Ph.D.
přednosta
Ústavu soudního lékařství
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU  


Tematické zaměření kongresu

Obecná problematika znalecké činnosti v ČR

Dopravní úrazovost z multidisciplinárního pohledu

Alkoholová i nealkoholová toxikomanie v dopravě

Odškodňování nemajetkové újmy na zdraví

Lékařská pochybení

Varia

 

Všeobecné informace

Místo konání

Hotel Galant, Mlýnská 2, Mikulov


Registrační poplatky


platba převodem

na místě

Aktivní účast
(autoři přednášky, posteru)

Kč 3 190,-

Kč 3 690,-

Pasivní účast
(posluchači)

Kč 4 290,-

Kč 4 790,-

V registračním poplatku je zahrnuto vstupné na kongres, občerstvení v průběhu kongresu,
kongresové materiály, 2 x oběd, vstupenka na společenský večer a DPH.

Aktivní účast se vztahuje na prvního autora přednášky (přednášejícího).

Platba převodem je možná do do 3. září 2024.


Informace pro přednášející / autory posteru

Ukončení registrace k aktivní účasti (přihlášení přednášky, posteru)          28. června 2024

Vyrozumění o přijetí Vaší přednášky / posteru obdržíte nejpozději do   25. července 2024

E-poster ve formátu A0 prosíme zaslat na e-mailovou adresu a.martinek@symma.cz ve formátu pdf nejpozději do do 3. září 2024.


Registrace účastníků

11. září 2024    16.00 – 18.00 hod

12. září 2024       8.30 – 11.00 hod

Registrující osoby Vám rádi zodpoví Vaše event. dotazy.


Kongresové materiály

Program kongresu, kongresový set (blok, tužka, taška) a jmenovka.


Akreditace

Kongres bude zařazen v centrální evidenci vzdělávacích akcí České lékařské komory a bude ohodnocen kredity dle platných předpisů.


Oběd

Obědy formou menu jsou zajištěny pro účastníky kongresu na dny 12. a 13. září 2024. Obědy se budou vydávat oproti stravenkám, které obdržíte při registraci účastníků. Cena za obědy je zahrnuta v registračním poplatku. Zájemce o bezmasou stravu žádáme, aby svůj požadavek sdělili registrujícím osobám.


Společenský večer

Společenský večer formou rautu se koná dne 12. září 2024 od 20.00 hod ve vinném sklepě hotelu Galant. Cena vstupenky je zahrnuta v registračním poplatku.


Doprovodná výstava

Doprovodná výstava firem bude probíhat po celou dobu konání akce.

V prostorách doprovodné výstavy bude umístěno občerstvení pro účastníky akce.

Máte-li zájem o účast na doprovodné výstavě, kontaktujte prosím pana Aleše Martinka, mobil: +420 607 650 654,
e-mail: a.martinek@symma.cz

Kontakty

SYMMA, spol. s r.o., Bohunická 133/50, 619 00 Brno

Organizace konference, registrace
Aleš Martinek
Tel.: +420 607 650 654
E-mail: a.martinek@symma.cz


Fakturace, ubytování, organizace
Andrea Muchová
Tel.: +420 602 817 247
E-mail: a.muchova@symma.cz