Klinika radiologie a nukleární medicíny LF MU
a Fakultní nemocnice Brno

XXIV. KONFERENCE
RADIOLOGICKÝCH ASISTENTŮ
8. – 9. března 2024
hotel Galant, Mikulov

Úvod

Vážené dámy a pánové,

dovolte, abychom Vás co nejsrdečněji pozvali k účasti na tradiční „Konferenci radiologických asistentů“, která je v pořadí již dvacátá čtvrtá. Akce se koná v době mezinárodního dne žen v hotelu Galant v Mikulově.

Odborný program konference bude sestaven jak z vyzvaných tak i přihlášených sdělení. Druhý den odborného programu bude věnován edukačním testům. Zajímavou kazuistikou či volným sdělením z praxe může obohatit odborný program každý účastník konference.

Našim cílem je uspořádat nejen odbornou konferenci, ale i přátelské setkání, kde informace o novinkách a trendech budou diskutovány nejen formou přednášek, ale především formou diskuzí, které budou probíhat nejen v rámci odborných sekcí, ale i formou kuloárních diskuzí.

Konference je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, dle §54, odst.1., písm.e) zákona č. 96/2004 Sb. Po ukončení konference obdrží každý účastník potvrzení o účasti.

Těšíme se na Vaši účast a setkání s Vámi

Mgr. Martin Buček
Klinika radiologie a nukleární medicíny LF MU
a Fakultní nemocnice Brno


Všeobecné informace

Místo konání

  Hotel Galant, Mlýnská 2, 692 01 Mikulov


Registrační poplatky

Aktivní účast

(první autor přednášky)

bez poplatku

Pasivní účast

(posluchači)

Kč 990,- / EUR 40,-

Společenský večer

Kč 350,- / EUR 17,-

V registračním poplatku je zahrnuto vstupné na konferenci,
občerstvení v průběhu akce, konferenční materiály a DPH.


Důležití data

Ukončení registrace k aktivní účasti (přihlášení přednášky)   16. února 2024

 Vyrozumění o zařazení přednášky obdržíte do                      20. února 2024


Registrace účastníků

   8. března 2024      12.00 – 14.00 hod

   9. března 2024        8.00 – 10.00 hod

Doprovodná výstava firem

Doprovodná výstava firem bude probíhat po celou dobu konání konference v přilehlých prostorách přednáškového sálu.


Společenský večer

Společenský večer se koná dne 8. března 2024 od 20.00 hod. v hotelu Galant. Vstupné Kč 350,- / EUR 17,- / osoba.


Kontakty

SYMMA, spol. s r.o., Bohunická 133/50, 619 00 Brno


Organizace konference, registrace
Aleš Martinek
Tel.: +420 607 650 654
E-mail: a.martinek@symma.cz


Fakturace, ubytování, organizace
Andrea Muchová
Tel.: +420 602 817 247
E-mail: a.muchova@symma.cz